Jan van de Belt

Commissielid - Veiligheid - Gasselternijveen - Gieterveen

Meer participatie aan de samenleving. Ook op het gebied van veiligheid. Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor onze veiligheid. Ook wij als burgers kunnen en moeten daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Een mooi voorbeeld daarin is de deelname aan burgernet van onze gemeente. Lokale politie is belangrijk, maar zonder ogen en oren van de burgers kunnen ook zij niet alles oplossen en voorkomen.

Regelmatig worden we (ook op lokaal niveau) geconfronteerd met problemen door overmatig alcoholgebruik. Niet alleen onze jongeren, maar ook volwassenen doen soms van zich spreken ( een van de oorzaken van de enorme stijging van huiselijk geweld) . Ook als burgers hebben we de taak om hierin samen onze verantwoordelijkheid te nemen om daarbij onze jeugd te beschermen en er voor te zorgen dat zij kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving. Het CDA staat voor deze opdracht en voor die opdracht wil ik mij inspannen.

Naam: Jan van de Belt.

Woonplaats: Gasselternijveen

Huidige functie beroepspraktijk: Na de MAVO en MEAO heb ik in 1979 een opleiding gevolgd aan de politieschool in Harlingen. In 2013 heb ik het HBO diploma recherchekundige behaald. Inmiddels zit ik 27 jaar in het recherchevak, waarvan de laatste 3 jaar als coördinator ernstige delicten in Noord Nederland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.