14 februari 2017

Meer doen voor en met familiebedrijven

De Provinciale Statenfractie van CDA Drenthe wil dat de provincie Drenthe onderzoekt hoe zij meer kan doen voor en met familiebedrijven. Statenlid Riette Wollerich, woordvoerder Regionale economie: “Familiebedrijven zijn de hoeksteen van onze economie en hebben een uniek profiel. Ze zorgen voor werkgelegenheid en hebben een bedrijfsfilosofie die ondermeer gericht is op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking. Dat zijn bedrijfswaarden die succesvol zijn en waarvan het CDA vindt dat we ze moeten overdragen aan de volgende generatie. Verder hebben familiebedrijven met specifieke uitdagingen te maken, waar ze soms wat extra steun bij nodig hebben. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging en goed bestuur.”

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Daarin roept de partij het provinciebestuur ondermeer op het voorbeeld van Overijssel te volgen. Daar is op 24 november jl. een intentieovereenkomst getekend tussen de Provincie Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden, die tot doel heeft familiebedrijven optimaal te ondersteunen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van goed bestuur of bedrijfsopvolging. Dit zijn onderwerpen die in familiebedrijven soms net iets lastiger liggen en waar zij wat steun bij kunnen hebben. Dit kan zijn door kennisdeling of het verbinden van bedrijven met gelijksoortige vraagstukken.

Het CDA-Drenthe is net zoals verschillende andere CDA-Statenfracties enthousiast over dit Overijsselse initiatief en ziet graag dat ook de provincie Drenthe onderzoekt hoe zij samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven familiebedrijven kan ondersteunen. Een intentieverklaring als die in Overijssel zou een mooie aanvulling zijn op het economisch beleid van de provincie Drenthe en het zorgen voor een goed en stabiel economisch klimaat.

Friesland en Drenthe lopen landelijk voorop als het gaat om het aantal familiebedrijven. In Friesland is 73 procent van alle bedrijven een familiebedrijf. Drenthe staat samen met Zeeland op de tweede plaats in de landelijke lijst met een percentage van 72 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS

Lees hier de vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.