15 februari 2017

Commissie Omgevingsbeleid

Nieuwe vliegroutes voor Helihaven
In Emmer-Compascuum is het bedrijf Heli Holland gevestigd dat daar een helihaven heeft voor hun bedrijfsvoering met helikopters. Om te kunnen blijven vliegen heeft het bedrijf een obstakelvrije zone nodig om veilig te kunnen vliegen. Die is er niet meer als er de geplande windmolens worden geplaatst. Daarom moeten de vliegroutes gewijzigd worden waarvoor opnieuw een vergunning  moet worden verleend en het Luchthavenbesluit moet worden aangepast. Na uitvoerig overleg met het bedrijf, de gemeente Emmen, Inspectie voor de Leefomgeving en Transport en externe deskundigen over operationele vliegveiligheid voor helikopters is tot een afbakening gekomen van nieuwe vliegroutes. CDA-Statenlid Martin Kremers kon namens zijn fractie akkoord gaan met het voorstel. Hij was blij dat het bedrijf met bijna veertig medewerkers de werkzaamheden daar kan blijven uitoefenen.

Binnenstadfonds
Samen met gemeenten heeft de provincie Drenthe in 2016 de retailagenda opgesteld waarin uitdrukkelijk de noodzaak voor herstructurering van de binnensteden inzichtelijk werd gemaakt. Op verzoek van Provinciale Staten is er nu een Binnenstadfonds ontwikkeld waarvoor 13 miljoen euro beschikbaar is voor de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Roden, Coevorden en Beilen. CDA-Statenlid Henk Reinders vroeg aandacht voor het terugdringen van het aantal beschikbare winkelvloeroppervlak. Teveel leegstand van winkels in de binnensteden zorgt volgens hem voor verpaupering. Het Binnenstadfonds voorziet nu in een bijdrage van de betrokken gemeenten van minstens een derde van het project. Henk Reinders pleitte ervoor om dat gemeentelijke aandeel niet teveel leidend te laten zijn. “ We realiseren ons heel goed dat het onmogelijk zal zijn om met deze middelen het hele probleem op te lossen. Er zal zeker meer geld nodig zijn voordat we weer kunnen zeggen dat we weer bruisende binnensteden hebben. Laten we ons maximaal inzetten om met de beschikbare middelen een merkbare verbetering van het probleem te bewerkstelligen.” Tenslotte vroeg Henk Reinders of er al uitkomsten bekend zijn van de pilot waaraan de gemeente Meppel heeft meegedaan bij de ontwikkeling van de landelijke Retailagenda en de gemeente Hoogeveen die aan een Europees project meedeed. “Maak het niet te groot, maak het niet te moeilijk maar ga voor het terugdringen van de meters winkelvloeroppervakte.” Gedeputeerde Brink antwoordde dat Drenthe de eerste provincie is die een retailagenda heeft en voorop loopt bij herstructurering van winkelgebieden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.