03 maart 2017

CdK Tichelaar treedt af na spoeddebat in Provinciale Staten van Drenthe

Op woensdag 1 maart werd een spoeddebat gehouden in Provinciale Staten van Drenthe. De aanleiding voor deze ingelaste Statenvergadering was de rol van de Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar bij de toekenning van een ontwerpopdracht aan een familielid. De Volkskrant en het Dagblad van het Noorden publiceerden onlangs artikelen waarin werd gesproken over de actieve rol van de CdK daarbij waarbij hij de integriteitscode van de Provincie Drenthe zou hebben geschonden.

Geen alternatief voor transparantie
CDA-fractievoorzitter Riëtte Wollerich gaf aan dat er geen alternatief is voor transparantie en openheid en geen ruimte om te morrelen aan integriteit. “Daar hebben we het vandaag over. Daar wringt nu precies de schoen. We hebben het over de vraag of de Commissaris van de Koning willens en wetens familie bevoordeelde boven andere bedrijven. In onze integriteitscode staat: “ Wanneer de integriteit van de CdK, GS en PS ter discussie staat, worden het vertrouwen in en de legitimiteit van het openbaar bestuur aangetast”. Om een finaal oordeel te vellen had Riëtte Wollerich namens het CDA nog een aantal vragen aan de Commissaris van de Koning. Die gingen over de momenten waarop hij kennis droeg van de betrokkenheid van een familielid bij het uitvoeren van een opdracht. Lees hier de bijdrage van Riëtte.

Nederige excuses van de Commissaris van de Koning
In zijn beantwoording gaf Commissaris Tichelaar aan dat hij was aangeslagen, maar niet verslagen. “De beeldvorming doet me zeer, dat is slecht voor Drenthe, voor de burgers, voor de politiek en ook voor mij. Maar kan en wil ik nog wel verder”, zo vroeg hij zich af. Hij bood vervolgens zijn nederige excuses aan, dubbel en dwars. Hij gaf aan alleen verder te kunnen als hij daarbij de steun krijgt van Provinciale Staten. Ook gaf hij toe dat hij nooit de naam van zijn familielid had moeten noemen. CDA-fractievoorzitter Riëtte Wollerich confronteerde de CdK met een uitspraak in een interview waarin hij zei dat hij in soortgelijke zaken de volgende keer weer precies zo zou handelen. Zij vroeg of de CdK deze uitspraak in de Statenzaal wil herhalen. Daarop gaf de heer Tichelaar aan dat hij die uitspraak terugneemt en nimmer meer op deze manier zal handelen. In zijn conclusies in eerste termijn zei de CdK dat het anders kan en beter moet. Hij wil in de toekomst de voorkomende dilemma’s delen met ambtenaren en Statenleden. Hij zegde de Statenleden toe in de toekomst voorzichtiger te zijn met informeel overleg. Hij wil graag verder en hoopt daarbij de hulp van Provinciale Staten te krijgen.

CdK treedt af
Na de schorsing echter kwam Commissaris Tichelaar met een verklaring waarin hij aankondigde dat hij per direct aftreedt. Volgens hem is het benodigde vertrouwen onvoldoende aanwezig. De CDA-Statenfractie concludeerde met de andere fracties dat de CdK de integriteitcode heeft overschreden en begrijpt zijn beslissing. De heer Tichelaar heeft als Commissaris van de Koning zich met veel energie ingezet voor de provincie en de inwoners. Bij de voorgenomen verhuizing van Rijksdiensten, de voorgenomen sluiting van de kazerne in Assen en de gevangenis in Veenhuizen heeft hij met succes zijn bijdrage geleverd. Ook bij het opnemen van vluchtelingen in Drenthe heeft hij het voortouw genomen. Daar heeft de CDA-fractie dan ook veel waardering voor. Van bestuurders mag echter ook verwacht worden dat zij integer handelen en het vertrouwen dat zij genieten niet beschamen. De vraag of de heer Tichelaar dat vertrouwen nog wel genoot kon de CDA-fractie niet met volle overtuigen positief beantwoorden. Met respect voor zijn beslissing neemt de fractie dan ook kennis van zijn besluit en wensen hem en zijn familie dan ook veel sterkte toe. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.