29 maart 2017

Nulmeting belangrijk bij gaswinning Marsdijk

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is voornemens naar gas te boren nabij Assen. De werkgroep ‘Stop Gaswinning Marsdijk Nu’ heeft onlangs een petitie aangeboden aan de provincie met het verzoek de opvatting van de werkgroep onder de aandacht te brengen van Minister Kamp. In de brief van de provincie aan de Minister, wordt aangegeven dat de indieners van de petitie zich vooral zorgen maken over de communicatie door de NAM. Bewoners hebben weinig zicht op de gevolgen van de gaswinning en maken zich zorgen over de afhandeling van eventuele schademeldingen.

Deze brief was aanleiding voor de CDA-Statenfractie om gedeputeerde Stelpstra mondelinge vragen te stellen. CDA-Statenlid Klaas Neutel vroeg aan de gedeputeerde of een nulmeting niet belangrijk is. Dan is in ieder geval duidelijk of eventuele schade veroorzaakt is door de gaswinning. Gedeputeerde Stelpstra gaf aan dat in het advies aan de minister is opgenomen dat voor de provincie een representatieve nulmeting belangrijk is. Zo’n nulmeting inventariseert niet alle gebouwen in de omgeving maar een representatief aantal. De provincie heeft hierin alleen een adviserende rol waardoor niet zeker is of de minister het advies opneemt in de vergunningverlening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.