07 april 2017

IJsbaanplannen in Drenthe

Maar liefst zeven insprekers meldden zich aan bij de vergadering van Commissie Financien, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) van 5 april jl. om hun opvatting te geven over de ijsbaanplannen in Drenthe. De gemeenteraad van Hoogeveen nam vrijdagavond 31 maart jl. een besluit om de plannen voor een ijsbaan in Hoogeveen van de laatste ontbrekende financiën te voorzien. Dat was tegen het zere been van de gemeente Assen die ook plannen heeft voor een ijsbaan in haar gemeente. Plotseling werd de suggestie gewekt dat procedures niet ordentelijk werden gevolgd door het College van Gedeputeerde Staten waar gedeputeerde Henk Jumelet de verantwoordelijke portefeuillehouder is. Ook in de media spraken verschillende bestuurders zich uit over de gevolgde procedure en dit was mede aanleiding om het onderwerp op de agenda van de commissievergadering te plaatsen.

Na de insprekers gaf gedeputeerde Henk Jumelet in chronologische volgorde aan hoe het proces tot nu toe is gelopen. Veel verwarring was er bij velen over de behandeling van aanvragen na volgorde van binnenkomst, door sommigen uitgelegd als het wijzigen van de spelregels tijdens het spel. Duidelijk werd dat het College van Gedeputeerde Staten de aanvraag van Hoogeveen behandelt en kijkt of de aanvraag aan de vereisten voldoet. Als dat zo is zal de aanvraag in behandeling worden genomen en een voorstel aan Provinciale Staten worden gedaan om het bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar te stellen. CDA-fractievoorzitter Riëtte Wollerich wacht de voorstellen van het College van GS af.: “ Provinciale Staten van Drenthe moeten het bedrag beschikbaar stellen en pas als er een voorstel ligt kan er een besluit genomen worden. Bij een positief besluit op dat moment kan Hoogeveen pas echt blij zijn.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.