19 april 2017

Toezicht bij Waterleidingmaatschappij Drenthe niet op orde

Het waterleidingbedrijf WMD in Drenthe heeft vanaf 2004 activiteiten in Indonesië ontwikkeld met het doel om de drinkwaterkwaliteit te verbeteren in Oost-Indonesië. Behalve de WMD zelf en de provincie heeft ook het Rijk voor deze projecten een bedrag van tien miljoen Euro beschikbaar gesteld. Al deze activiteiten zijn in een stichting ondergebracht en pasten in het Rijksbeleid om geld beschikbaar te stellen ten behoeve van drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. De provincie Drenthe is aandeelhouder van de WMD.

Waterprojecten niet succesvol
In 2013 werd door minister Ploumen voorgesteld op basis van een evaluatie om de activiteiten in Indonesië te herzien omdat de projecten volgens haar niet erg succesvol  waren. Zij deed dat in een brief aan de stichting SWOI (Stichting Waterprojecten Oost-Indië) waarvan de toenmalige Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar op persoonlijke titel voorzitter was en ook de directeur van de WMD in het stichtingsbestuur zat. Het voorstel van de minister bereikte niet de aandeelhouders en ook de Raad van Commissarissen werd niet op de hoogte gesteld. Bij de controle van de jaarrekening van de WMD stelde de nieuwe accountant zich op het standpunt dat de SWOI geconsolideerd diende te worden binnen de WMD-holding. Vanaf dat moment kwam een proces op gang van controle, evaluaties, vragen en onderzoeken.

CDA waarschuwde al in 2005
In 2005 werd door de toenmalige CDDA-Statenfractie al een onderzoek ingesteld en een rapport opgesteld waarin kritische opmerkingen stonden over de bestuurlijke organisatie van waterprojecten in Indonesië. ‘Bouw die ingewikkelde bestuursconstructie af en verscherp het toezicht’ was toen het advies van het CDA. Als oppositiepartij kreeg het CDA toen weinig bijval en gebeurde er niets met het rapport. De directeur van de WMD vond het rapport gedateerd en overbodig. Nu blijkt dat het aan voldoende toezicht heeft ontbroken bij de WMD, zowel van de aandeelhouders als van de Raad van Commissarissen. Het beëindigen van de activiteiten kost de WMD 12,7 miljoen euro dat ten laste van het eigen vermogen komt. Volgens het College van Gedeputeerde Staten heeft dit geen nadelige gevolgen voor de tarieven van het drinkwater in Drenthe.

WMD is van ons allemaal
“Uiteindelijk is de WMD van ons allen, het is ons waterleidingbedrijf, gefinancierd met ons geld”, zo begon CDA-fractievoorzitter Riëtte Wollerich haar bijdrage. “En als het ingewikkeld wordt en je bent zelf niet in staat voldoende toezicht te houden dan huur je externe expertise in.” Zij vroeg om orde op zaken te stellen waarbij houding en gedrag van directeur en commissarissen belangrijk is. Verantwoordelijke gedeputeerde Bijl antwoordde namens College van Gedeputeerde Staten dat er veel mis is gegaan. Hij kwalificeerde het gedrag van de toenmalige directeur als onbehoorlijk bestuur omdat hij over grenzen heen ging en de Raad van Commissarissen niet behoorlijk informeerde. “Maar we streven naar het lekkerste drinkwater van Nederland tegen het laagste tarief en zonder gelazer.” De selectieprocedure voor nieuwe leden van de Raad van Commissarissen is volgens hem al begonnen en het publieke toezicht moet echt beter dan in het verleden.   

Klik hier voor de bijdrage van Riëtte Wollerich

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.