29 april 2017

Pak problemen van de arbeidsmarkt aan bij de kabinetsformatie

De toekomst van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid zijn erg belangrijk voor onze welvaart en welzijn. Beide zijn volop in beweging. Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA heeft in het rapport, “Kiemen van een rechtvaardiger samenleving,” daarom vraagstukken over werk en inkomen in kaart gebracht.  

Met inbreng van Paul Schenderling, auteur van het rapport, werd door de leden van CDA Drenthe, op 24 april, over dit rapport gesproken en gediscussieerd. Het Christen Democratische begrip rechtvaardigheid stond daarbij centraal en werd beschouwd als de basis van goede onderlinge verhoudingen. Een rechtvaardiger samenleving is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ondanks de snelle automatisering en andere ontwikkelingen moet iedereen  een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, in welke vorm dan ook.
De arbeidsdeelname van kwetsbare mensen moet worden bevorderd. Langs de kant staan is voor niemand een optie. De onrechtvaardige verschillen die ontstaan door de flexibele arbeidscontracten, vragen om fundamentele hervormingen van volwasseneneducatie, sociale verzekeringen en fiscale regelingen.

Belastingverlaging betaald werk, andere aanpak scholing en aanpassing sociale verzekeringen
Fundamentele hervormingen zijn bijvoorbeeld verschuivingen van lasten en verplichtingen voor werkgevers, een verlaging van de belasting op betaald werk, maar ook een leerrechtensysteem en taakgericht volwassenenonderwijs. Mensen met een arbeidsbeperking moeten zo ondersteund worden zodat zij een baan kunnen krijgen en behouden. Dit alles in combinatie met een goed personeelsbeleid.
De werknemersverzekeringen moeten toegankelijk worden voor alle werkenden, dus ook voor ZZP-ers. De verzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid moet een basisverzekering worden.
Gemeenten hebben een belangrijke rol met betrekking tot werk en inkomen. In de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s zal het CDA daar veel aandacht aan besteden. Er kan veel worden gedaan op lokaal niveau als het gaat om werk en inkomen. Gemeenten moeten daarbij goed met anderen samenwerken. Uitgangspunt daarbij is dat gebruik wordt gemaakt van dingen die voorhanden zijn, zoals toeristische en agrarische activiteiten.        

De Drentse CDA-ers onderstreepten de ingrijpende en noodzakelijke veranderingen. Het rapport zal in de komende maanden binnen het CDA Drenthe verder worden besproken om zo tot praktische uitwerkingen te komen van de richtingen die het rapport aangeven. In huidige kabinetsformatie zullen concrete afspraken gemaakt moeten worden. Het onderwerp komt ook aan de orde in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.