11 mei 2017

Zorgen om gaswinning

In de commissievergadering Omgevingsbeleid van 10 mei jl. werden de zorgen van de inwoners over de gaswinning in de wijk Marsdijk in Assen op initiatief van de statenfracties van het CDA en de PvdA besproken. De fracties vinden dat de provincie een meer actieve rol moet spelen bij de afhandeling van schades in het belang van de burgers.

Gedeputeerde Stelpstra gaf aan regelmatig overleg met de gemeenten te hebben om samen de adviesrol richting de gaswinningsmaatschappijen en het rijk op te pakken. Verder meldde Stelpstra, dat de NAM positief staat ten aanzien van onafhankelijke schade-afhandeling en GS willen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk mee helpen om dit te realiseren.

Zorgen in Drenthe over de gaswinning.
Nu de gaswinning in het Groninger veld wordt teruggebracht, zal de druk op de kleinere gasvelden toenemen. In Drenthe zijn vele van deze kleinere gasvelden. De NAM noemt de Drentse ondergrond ‘een poffertjespan met gasvelden tegenover een grote pannenkoek in Groningen.’ Hoewel de problematiek niet is te vergelijken met Groningen, maken de Drenten zich terecht zorgen over de gevolgen van gaswinning, zoutwinning en gasopslag. Ook in Drenthe is er sprake van bodemdaling en bodemtrillingen met onder ander schade aan huizen als gevolg. Deze effecten hebben grote impact in de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Deze zorgen verdienen dan ook alle aandacht en niet gebagatelliseerd te worden.

Procedure
Het vergunnen van gasvelden is een bevoegdheid van het Rijk. De provincie kan, net als gemeenten en particulieren, zienswijzen indienen. Deze bevoegdheid wordt op dit moment actief ingevuld door de provincie Drenthe.
De Statenfracties van PvdA en CDA vinden echter dat er verder gekeken moet worden dan alleen de wettelijke bevoegdheid om de zorgen van de Drentse bewoners weg te kunnen nemen.
Woordvoerder Klaas Neutel: “Het gevoel van veiligheid is belangrijk voor het welbevinden van de burgers. Het gevoel van veiligheid wordt aangetast als er iets gebeurd in de ondergrond”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.