15 mei 2017

Recreatie en Toerisme nader bekeken

De CDA-Statenfractie in Drenthe heeft maandag 15 mei jl. een themabijeenkomst georganiseerd over Recreatie en Toerisme. Daarvoor waren naast de fractieleden ook de CDA-woordvoerders uit de Drentse gemeenteraden uitgenodigd. RCN de Noordster in Dwingeloo is onderdeel van RCN Vakantieparken met vestigingen in Nederland en Frankrijk en Adri van der Weyde is lid van de directie van RCN. Daarnaast is hij voorzitter van de landelijke branchevereniging Recron. Hij was voor deze themabijeenkomst onze gastheer op RCN de Noordster.

Tijdens een rondleiding over het park van de Noordster gaf hij de deelnemers een inkijkje in de mogelijkheden en onmogelijkheden van een recreatiepark in een natuurgebied. Het park bestaat dit jaar 65 jaar en Adri gaf een historisch overzicht van het park. Van alleen kampeerplaatsen naar groepsaccomodatie, vakantiehuisjes en vakantiebungalows. Als voorzitter van de branchevereniging Recron wist hij ons veel te vertellen over de ontwikkeling van de Recreatie- en Toerismebranche in Drenthe. Te veel recreatiebedrijven kunnen onvoldoende kwaliteit bieden omdat ze niet de mogelijkheden hebben te investeren en te innoveren. Een expertteam van het Recreatieschap Drenthe heeft onlangs een vitaliteitsscan uitgevoerd waarbij 125 bedrijven werden bezocht en 250 bedrijven een enquête werd toegestuurd. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnenkort bekend gemaakt. In de voorjaarsnota heeft het college van Gedeputeerde Staten een bedrag van 6,5 miljoen euro vrijgemaakt om recreatiebedrijven te helpen revitaliseren. Provinciale Staten nemen daar binnenkort een besluit over. Duidelijk werd wel dat dit bedrag te weinig is om een flinke kwaliteitsslag te maken. Gemeenten en ondernemers zelf zullen ook een flinke bijdrage moeten leveren en er moet een oplossing komen om het overaanbod in deze sector terug te dringen liet een andere recreatiedeskundige de aanwezigen weten. Door de aanwezigheid van teveel bedden en kampeerplaatsen is er een overaanbod in Drenthe en is sanering noodzakelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.