24 mei 2017

Commissievergadering

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) werd de Voorjaarsnota behandeld. In deze nota geeft het College van Gedeputeerde Staten aan welke plannen zij heeft en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Ook maakte het College van GS van de gelegenheid gebruik om halverwege deze bestuursperiode terug te kijken en de bereikte resultaten te noemen.

CDA-Statenlid Siemen Vegter was namens zijn fractie positief over de Voorjaarnota en de activiteiten van het College van GS. Wel vroeg hij aandacht voor enkele specifieke onderwerpen waar het CDA meer aandacht voor wil zoals de familie- en gezinsbedrijven, de recreatiesector en het onderzoek naar de mobiliteitsknelpunten in de verbinding Emmen – Groningen. In februari jl. heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over de aandacht voor familie- en gezinsbedrijven en op zijn vraag wanneer daar een antwoord op is te verwachten deed gedeputeerde Brink de toezegging om die vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

De volledige bijdrage van Siemen Vegter is hier integraal te lezen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.