31 mei 2017

CDA steunt investering Groningen Airport Eelde

“Je ontkomt er niet aan om af en toe over het vliegveld te praten en de platte vraag die je je kunt stellen is: willen we een vliegveld ja of nee. Daarover hebben we in oktober vorig jaar uitvoerig gehad, en dat heeft geleid tot het investeringsvoorstel dat er nu ligt. Het CDA gaat mee met dit voorstel.” Met deze woorden begon CDA-Statenlid Siemen Vegter zijn bijdrage tijdens het debat over de investeringen voor het vliegveld Groningen Airport Eelde (GAE) in de Provinciale Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie)

Stimulans voor Noordelijke economie
Volgens het CDA-Statenlid staat het belang van de economie voor Noord-Nederland voorop en is de luchthaven onderdeel van de economische infrastructuur in het Noorden. Het totale bedrag van 46 miljoen betekent voor de provincie Drenthe voor de komende tien jaar een garantstelling van ongeveer 10 miljoen euro. Ter vergelijking: De provincie Drenthe geeft in die tien jaar 200 miljoen euro uit aan openbaar vervoer. Een verantwoord bedrag volgens Siemen Vegter dat verschillende ontwikkelingen mogelijk maakt. Het stimuleert de noordelijke economie en is goed voor de werkgelegenheid. De CDA-Statenfractie kon zich ook vinden in het gewijzigde organisatiemodel waarbij beheer en exploitatie gescheiden wordt. 

Voldoen aan uitgangspunten
Belangrijk voor het CDA is wel dat aan een aantal uitgangspunten wordt voldaan. Siemen Vegter: ”De ondernemers moeten bijdragen aan het businessplan en dit vastleggen in contracten. Er is alleen plaats voor ondernemers in dit plan als zij ook een financiële bijdrage leveren.” Daarnaast vraagt het CDA aan het College van Gedeputeerde Staten om de overeenkomst met het Rijk open te breken waarin nu is vastgelegd dat 80% van de grondopbrengst moet worden teruggegeven. Ook vraagt het CDA van het College van GS om maximale inzet om mogelijke toekomstige kosten luchtverkeersleiding te voorkomen.

Zorgpunt
Wat betreft het bestuursmodel lijkt het CDA een verbetering dat er sprake zal zijn van een situatie dat bestuur en toezichthouders in één orgaan voortdurend volledig op de hoogte zijn van de gang van zaken binnen het bedrijf GAE. Zorgpunt van het CDA is nog om alle aandeelhouders mee te krijgen. Siemen Vegter: ”Dat lijkt ons een voorwaarde om verder te kunnen. Het CDA vindt het belangrijk dat alle andere aandeelhouders zoals de Provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, positief op dit voorstel reageren.”

Verantwoordelijk gedeputeerde Bijl (PvdA) zegde toe dat hij gesprekken zal gaan voeren met het Rijk om bestaande afspraken ter discussie te stellen zoals de afdracht van grondopbrengsten en toekomstige kosten van de luchtverkeersleiding. Volgens hem zijn alle aandeelhouders positief en zal dit voorstel nog in behandeling komen bij de verschillende gemeenten en de Provinciale Staten van Groningen.

Provinciale Staten
Tijdens de behandeling van het Statenstuk in de vergadering van Provinciale Staten onderstreepte CDA-Statenlid Siemen Vegter nog eens dat de aanwezigheid van een luchthaven in het Noorden belangrijk is voor de Economische infrastructuur. “Het bedrag van maximaal 1 miljoen euro per jaar vindt mijn fractie verantwoord, zeker als je het afzet tegen het bedrag van 20 miljoen euro per jaar dat de provincie Drenthe betaalt voor het Openbaar Vervoer.” Met meerderheid van stemmen werd het voorstel door Provinciale Staten aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.