07 juni 2017

Drenthe, wat ben je mooi

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in Provinciale Staten van Drenthe op woensdag 7 Juni 2017 riep Riëtte Wollerich, fractievoorzitter van de CDA-Statenfractie, de Drenten op hun trots voor Drenthe nog meer te delen met anderen. “Wanneer we fietsen over het Dwingelderveld of in het Drentse Aa gebied, het Drents museum bezoeken, een biertje drinken in Veenhuizen, Festival der Aa bezoek of denken aan Noaberschap maakt dat ons trots. Trots op Drenthe. Toch pocht de Drent niet zo snel, maar ik denk dat het geen kwaad kan als we die trots die we allemaal voelen wat meer zouden delen met de mensen die nog niet op de hoogte zijn van dit geheim. Dat is goed voor de Drentse economie, voor de recreatie en toerisme in onze provincie en dus voor de werkgelegenheid”.

Op koers
Als het gaat om het realiseren van de ambities, zoals die in het collegeprogramma zijn vastgelegd, dan is de CDA-fractie het volgens Riëtte Wollerich met het college eens dat we mooi op weg zijn. Zij noemde daarbij de inspanningen om breedband provinciebreed te realiseren, samen met de landbouw werken aan toekomstgerichte landbouw, het instellen van een binnenstadfonds, de Retailagenda, steun voor bibliotheken en de vijf sterren fietsprovincie. Zij herinnerde de Statenleden nog eens aan de inspanningen van de CDA-fractie om de circulaire economie prominent op de agenda te krijgen en dat met hulp van andere fracties is gelukt. En verder noemde zij de inzet van het CDA bij de Algemene Politieke Beschouwingen vorig jaar om de verkeersveiligheid te bevorderen, in het bijzonder bij het landbouwverkeer, waardoor het lesprogramma VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer) actief wordt onderwezen en daarmee een belangrijk middel is om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Nog meer aandacht voor snel internet
Omdat in sommige gemeenten er nog uitvoeringsknelpunten zijn bij de aanleg en exploitatie van het aanleggen van snel internet riep Riëtte alle Statenfracties op bij hun gemeenteraadsfracties hier aandacht voor te vragen. De CDA-Statenfractie heeft op 21 juni alle CDA-gemeenteraadsfracties uitgenodigd om dan samen te kijken op welke wijze hier nog meer prioriteit aan gegeven kan worden. Ook vroeg de fractievoorzitter aandacht voor familiebedrijven vanwege hun unieke profiel en hun bedrijfsfilosofie, gericht op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking. Stuk voor stuk bedrijfswaarden die succesvol zijn en waarvan het CDA vindt dat ze moeten worden overgedragen aan de volgende generatie.

Recreatiesector
Tenslotte benoemde Riëtte Wollerich de problematiek in de recreatiesector waar veel overaanbod is. “Veel recreatieondernemers staat het water tot aan de lippen en zijn niet in staat de nodige innovatie te ontwikkelen of tot sanering van het bedrijf over te gaan. De oorzaken zijn divers, soms door gebrek aan financiële middelen, soms door het ontbreken van bedrijfsopvolging en soms door het ontbreken van initiatief en expertise”. De CDA fractie is dan volgens haar ook blij met het geld dat dit college in deze voorjaarsnota vrijmaakt voor de recreatiesector.  

“Drenthe heeft veel om trots op te zijn. Wij geloven in Drenthe, maar laten we het ook met trots uitdragen. Dan maken we met elkaar Drenthe nog mooier”, besloot Riëtte Wollerich.

Klik hier voor de volledige bijdrage van Riëtte Wollerich

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.