14 juni 2017

vragen over politie op het platteland

De CDA-Statenfractie heeft kennis genomen van de berichtgeving in de landelijke media rondom de inzet van de politie op het platteland. Uit een evaluatierapport van de Nationale Politie blijkt dat de fysieke aanwezigheid en de  zichtbaarheid van de politie –met name op het platteland - sterk is afgenomen. De Commissarissen van de Koning  vrezen daardoor dat ook veilige gebieden, zoals Drenthe,  kunnen uitgroeien tot broeihaarden van criminaliteit.
Criminele organisaties op het gebied van de productie van wiet, XTC, amfetamine en andere (chemische)harddrugs veroorzaken naast strafbare gedragingen soms ook verregaande milieuschade door illegale afvaldumpingen. Het platteland wordt door een verminderd toezicht en executieve politiecapaciteit in met name dorpen en kleine kernen, sluiting van politiebureaus en  veel langere aanrijtijden van politie, in haar sociale veiligheid bedreigd. Daarom heeft CDA-Statenlid Bart van Dekken de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de situatie in Drenthe:

1.Wat is de opvatting van het College van Gedeputeerde Staten m.b.t. bovenstaande constateringen en is dat College het ermee eens dat we voortdurende aandacht moeten houden voor de integrale sociale veiligheid op het platteland?

2.       Is in Drenthe een vergelijkbare ontwikkeling van specifieke criminaliteit ontwikkeling zichtbaar zoals we die bijvoorbeeld in Zuid Nederland op het platteland tegen komen?

3.       Is het College van Gedeputeerde Staten bereid om dit thema op de beleidsagenda te zetten van de Vereniging Drentse Gemeenten, en ons de stand van zaken te melden met betrekking tot al dan niet voldoende beschikbaarheid van politiepersoneel op het gebied van de zogenaamde noodhulp, wijkpolitiezorg en opsporing in met name de plattelandsgemeenten?

4.       Is het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van het feit dat de politieleiding van de Nationale Politie Eenheid Noord Nederland overweegt om een verregaande reductie van het aantal politiebureaus in Fryslân, Groningen en Drenthe te realiseren?

5.       Hebben de burgemeesters van de plattelandsgemeenten op dit moment voldoende overtuiging dat zij via het instrumentarium van de veiligheidsregio en/of de lokale bestuursdriehoek (OM, gemeente en politie) de bovengenoemde ontwikkeling kunnen beïnvloeden? Zo ja, wat zijn de garanties vanuit de politie en het OM op dit punt? Zo nee, welke interventies worden op dit punt voorbereid?

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.