15 juni 2017

Veel belangstelling voor CDA-Energiesymposium

Op woensdag 14 juni organiseerde de CDA Statenfractie Drenthe, samen met de CDA-Bestuurdersvereniging Drenthe,  een symposium in het provinciehuis te Assen over onderwerpen die een relatie hebben met energie zoals de energietransitie, energielandschappen en het gebruiksgedrag van energie. Er was een grote opkomst van CDA-leden en hun introducés. Vijf experts op gebied van energie gaven een inleiding en na de pauze vormden zij een forum dat vragen beantwoordde. Dagvoorzitter was CDA-Statenlid en woordvoerder energie Klaas Neutel.

Als eerste hield Frank Pierie, docent aan de Hanzehogeschool Groningen, een inleiding over energietransitie.  Een reis van A naar duurzaam waar voor ons allemaal volgens hem een uitdaging ligt. “We moeten ons eerst bewust zijn van het probleem”, zo hield hij zijn gehoor voor. “Maar wat is duurzaam?” Educatie en stimulatie is volgens hem nodig om die bewustwording te realiseren. Meten is een belangrijk onderdeel naar een duurzame samenleving

Hans Cornelissen is directeur van C1C in Meppel, een bedrijf dat gespecialiseerd is in zonnepanelen en bijbehorende bevestigingsmaterialen. Hij sprak over energiebesparing en het gedrag van de mens hierbij. Met zijn bedrijf probeert hij bij zoveel mogelijk mensen ‘nul op de meter’ te krijgen.
“Eerst kijken waar je kunt besparen”, zo begon hij zijn inleiding. “Het vraagt ‘omdenken’ van mensen, niet meer alles vanzelfsprekend vinden.” Doe de deur dicht, gebruik verlichting waar nodig is en gebruik sensoren. Vacuümbuizen in plaats van een cv-installatie. Een woning ‘nul op de meter’ denkt hij te kunnen realiseren voor een bedrag van 12.000 tot 20.000 euro. “Verworvenheden belemmeren duurzaamheid”, zo besloot hij zijn inleiding.

Eddy Veenstra is directeur van RENDO in Meppel. RENDO is een netwerkbeheerder van gas- en elektriciteitsaansluitingen. Hij ging in op de rol van de energiebedrijven bij de energietransitie. Het ‘doen’ centraal stellen. De verplichting voor aansluiting op het gasnet is volgens hem binnenkort niet langer verplicht. “Gebruik van elektriciteit zal toenemen, maar de vraag is wat is de meest optimale energiemix in Drenthe”, zo vroeg hij zich af.  Maatwerk per regio is belangrijk waarbij verschillende vormen van energieopwekking elkaar kunnen versterken in dat gebied. “ Maar wel oppassen dat niet slechts mensen die het toch al goed hebben profiteren”, zo waarschuwde hij de aanwezigen.
Hij wist ook nog te vertellen dat Hoogeveen in de zomermaanden geen aardgas meer gebruikt maar alleen groen gas van Attero.

Dick Sybenga, is expert op het gebied van het reguleren van elektriciteit en hij hield een inleiding over het fenomeen Peakshaving. Pieken worden veroorzaakt als veel bedrijven en particulieren tegelijk veel energie opwekken en dat niet aan het net kunnen leveren omdat het net dat niet kan verwerken. Dat kan problemen veroorzaken. Maar ook veel energie, opgewekt door wind en zon, kan pieken veroorzaken die niet kunnen worden doorgeleverd aan het net.

Eddy Diekema is planoloog/strategisch beleidsadviseur  bij de provincie Drenthe en hij lichtte het provinciaal beleid in Drenthe toe bij aanvraag van zonne-akkers. In het verleden werden vooral zonnepanelen op daken geplaatst voor hoofdzakelijk eigen gebruik. Nu zijn er al voorbeelden van zonneweiden, zoals in 2e Exloërmond (1 hectare. De provincie was op zoek naar een voorbeeldproject). Het provinciaal beleid is verwerkt in een zogenaamde zonneladder, waarin opgenomen: gebouw gebonden, zon op dak: grondgebonden, zon op maaiveld en initiatieven met maatschappelijk draagvlak. Belangrijk bij de beoordeling van een aanvraag voor een zonne-akker is de uitwerking zonneladder waarbij wordt gekeken naar locaties, de omvang en ruimtelijke inpassing. samenhangend ontwerp geïnspireerd op de kernkwaliteiten van het gebied.
Bij de provincie Drenthe is een Brochure beschikbaar ‘ Ruimte voor zonne-energie in Drenthe’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.