21 juni 2017

CDA wil meer informatie over bus- en streekvervoer

De provincie is verantwoordelijk voor het regionaal bus- en streekvervoer en de Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft onderzocht hoe de provincie die wettelijke taak heeft uitgevoerd in de periode van 2010 - 2015. Het rapport ‘Met de bus naar de stad’ dat daarover verscheen stond op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid.

Gebrekkige informatievoorziening
CDA-Statenlid Martin Kremers vond het een goed rapport dat helder aangeeft waar de knelpunten in die periode lagen. Volgens hem was dat vooral de gebrekkige informatievoorziening aan de Provinciale Staten over de verhouding tussen de succesvolle Hoogwaardig Openbaar vervoer ( de Q-liners) en de minder gebruikte buslijnen in perifere gebieden. Hij wilde van gedeputeerde Brink weten wat die gaat doen om de ontbrekende informatie toekomstgericht ook met PS te delen. “ Het is en het blijft belangrijk niet alleen de successen te delen maar ook de zorgen. Alleen dan kan een evenwichtige beeldvorming door Provinciale Staten plaatsvinden.”

Regiotaxi onvindbaar
Het andere zorgpunt in het rapport is volgens Martin Kremers de onvindbaarheid van de Regiotaxi. Op het gebied van informatievoorziening over de Regiotaxi is er nog wel het een en ander te verbeteren.  “U geeft zelf aan de vindbaarheid van dit product te zullen verbeteren. Heeft u dit al gedaan, zo ja, hoe dan en zo nee, wanneer gaat u dit in werking zetten? Vanaf de site OV9292 kon ik de Regiotaxi niet vinden en wanneer ik google op regiotaxi, dan vind ik uitsluitend een site die aangeeft dat de regiotaxi bedoeld is voor de gebieden Noord Drenthe en Haren.  Hoe zit het dan met het vervoer vanuit de perifere gebieden naar de hoofdkernen in de rest van Drenthe? Dat gebeurt waarschijnlijk met gewoon taxivervoer. In alle gevallen kan ik echter niet van te voren zien welke tarieven er bij horen.”

CDA wil snel evaluatie
Omdat het rapport gaat over de periode 2010 – 2015 zijn volgens het CDA-Statenlid sommige onderzoeksresultaten al weer door de tijd ingehaald. Hij doelde daarbij onder andere op de werking van Publiek Vervoer per 1 januari 2018. “Daarin zullen veel vervoersstromen en vervoersvormen, zeker vanuit perifere gebieden, tot logische en efficiëntere lijnen moeten worden samengevoegd. Het CDA wil graag kort na de zomer van 2018 een eerste evaluatie zien van de effecten van Publiek vervoer in relatie tot het openbaar vervoer in zijn geheel.”

Toezegging gedeputeerde
Gedeputeerde Brink (VVD) gaf aan dat hij er alles aan doet om de vindbaarheid van de Regiotaxi te vergoten. “Maar het rapport is nog maar net verschenen en u moet mij even de tijd geven.” Met Martin Kremers was hij het eens dat er een evaluatie moet komen en hij deed de toezegging om dat voor de gevraagde termijn te doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.