12 juli 2017

Drenthe wil gelijke rechten als Groningen bij aardbevingsschade

De schaderegeling voor gedupeerden van aardbevingsschade wordt in Drenthe anders toegepast dan in Groningen. Dat moet anders en daarom heeft de fractie van de PvdA in Provinciale Staten, samen met ondermeer de CDA-Statenfractie en anderen, een motie ingediend. Daarin wordt het College van Gedeputeerde Staten gevraagd er bij de regering op aan te dringen dat er voor inwoners van Drenthe dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming moet zijn als voor de inwoners van Groningen. Verantwoordelijk Gedeputeerde Stelpstra omarmde de motie en gaf aan dat die zijn beleid en inspanningen ondersteunt. Hij noemde het een feest als alle fracties die motie gaan steunen. Alle fracties gaven steun en de motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.