28 september 2016

Aandacht voor regionale omroep bij behandeling cultuurnota

In provinciale Staten van Drenthe zijn grote zorgen bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe mediawet en de positie voor de regionale omroep in Drenthe. Mede door de inzet van verschillende partijen in Drenthe is in den Haag een besluit genomen over die Mediawet. De Staatsecretaris echter is nog steeds voornemens om de volledige bezuiniging op de regionale omroepen door te voeren op basis van “vrijwillige” samenwerking tussen die omroepen. Met vele anderen is de CDA-Statenfractie van mening dat de financiering van de regionale omroepen, die in 2014 van het Provinciefonds is overgeheveld naar de mediabegroting van het Ministerie van OC&W, anders zou moeten. Op 2 september jl is gebleken dat de centraal gestuurde regionale omroeporganisatie niet wordt gerealiseerd omdat er te weinig draagvlak is voor de plannen bij de omroepen.

CDA-Statenlid Bart van Dekken heeft in Drenthe het initiatief genomen om tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe een motie in te dienen. Het College van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen een lobby te starten om bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer de voorgestelde bezuinigingen op de regionale omroepen ongedaan te maken. Verder wordt gevraagd aan het College van GS in overleg te gaan met de verantwoordelijk Staatssecretaris om de financiering van Radio & TV Drenthe weer via het Provinciefonds te laten lopen. De motie, die mede door acht andere fracties werd ingediend, kreeg Statenbrede steun. Wel werd gewaarschuwd dat de Staatssecretaris niet via de Provinciewet alsnog de bezuinigingen moet doorvoeren. 

Lees hier de motie

Klik hier voor de volledige bijdrage van Bart van Dekken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.