19 december 2018

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder

De voorbereidingen voor de verkiezingen in 2019 zijn al weer in volle gang. In 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten, Waterschappen, Eerste Kamer en Europees Parlement.
Bij vooruitkijken, past ook terugkijken. Voor ons als Statenfractie terugkijken naar een periode van bijna vier jaar, die achter ons ligt. Vier jaar waarin we, samen met andere fracties in het Drents Parlement, hebben gewerkt voor Drenthe. Maar ook vier jaar waarin we als fractie samen met onze gedeputeerde, elk met eigen rol en taak, een goed team vormden. Wat is het een voorrecht dat je in een team mag werken waarin we niet altijd hetzelfde denken, er ruimte is voor verschil maar er vooral ook veel collegialiteit en teamgeest is. Ik wens dat ook de nieuwe Statenfractie van harte toe.

Voor mij persoonlijk betekent het begin van 2019 ook het einde van mijn werk in de Drentse Staten. In het leven moet je keuzes maken en in dit geval is het een keuze voor mijn gezin. Oftewel meer tijd voor de mensen die mij lief zijn.
Voor nu hoop ik dat we in het voorjaar 2019 met elkaar een mooie campagne kunnen voeren, samen met u als leden, met de gemeentelijke fracties. Want alleen ga je sneller maar samen kom je verder.

Namens de collega’s van de Statenfractie en Henk Jumelet wens ik u allen gezegende feestdagen toe met tijd voor en met de mensen die u lief zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.