09 juni 2016

Bibliotheken cruciaal voor leefbaarheid in Drenthe

CDA-Statenlid Bart van Dekken heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten. Hij wil graag weten wat de gevolgen van de nieuwe wet voor de bibliotheken zijn en op welke wijze de provincie ondersteuning biedt. 

Culturele en educatieve voorzieningen zijn van een cruciaal belang voor een leefbaar, vitaal en dynamisch platteland. De openbare bibliotheken voorzien in een grote maatschappelijke behoefte. De bibliotheekwet en kent door recentelijke wijzigingen (WSOB) nieuwe rollen en bevoegdheden voor de verschillende overheden. Het Rijk mandateert vooral en de gemeenten voeren uit. De provincie heeft een duidelijke ondersteunende taak. “ Wat die ondersteuning inhoudt wordt wel geduid in de wet en de toelichting, maar er wordt op verschillende wijze invulling aan gegeven in den lande”, zegt CDA-woordvoerder Bart van Dekken. ” Het beeld is dat in Drenthe wel een hele enge definitie wordt gehanteerd van wat die ondersteuning zou moeten inhouden, waar bijvoorbeeld Overijssel en Gelderland het begrip ondersteuning veel breder lijken op te vatten. Naar het oordeel van de CDA-Statenfractie is de Drentse invulling te beperkt.  Voor het CDA-Drenthe zijn de bibliotheken van oudsher van groot openbaar belang en daarom wil de CDA-Statenfractie weten wat de opvatting is van het College van Gedeputeerde Staten.”

Lees hier de vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.