16 juni 2021

Busreiziger centraal en landelijk gebied bereikbaar houden

Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid stond onder andere de Ontwerpbegroting 2022 en de Ontwerp-hoofdlijnen van de Busdienstregeling 2O22 van het OV-bureau Groningen Drenthe op de agenda. Volgens CDA-Statenlid Eline Vedder zit het openbaar vervoer in zwaar weer en wordt het jaar 2022 voor het Openbaar Vervoer het jaar van overleven en weer opbouwen. Zij zegt namens haar fractie dat de reiziger centraal moet staan en dat terugkerende reizigers zich warm welkom geheten moeten voelen. 

Geen tariefverhoging
Voor het CDA betekent dat onder andere geen tariefverhoging, aanpassingen in lijnen opvangen met een betaalbare hub taxi en blijvend inzetten op de vindbaarheid daarvan. “Ook moet de bereikbaarheid van wijken en het landelijk gebied in stand houden worden”, zegt Eline Vedder. “Omkeerbaar afschalen kan, afbreken niet. En door ontwikkelen op goede hubs, knooppunten met andere vervoersvormen, en verduurzaming. En daarbij hoort dan ook een substantiële rol voor Provinciale Staten in het opvangen van het begrote dekkingstekort voor 2022 van 9,2 miljoen euro, waarbij een derde uit besparing op de dienstregeling komt en twee derde door bijpassen vanuit overheden. Vorige commissievergadering sprak de CDA-fractie uit zich bij deze verhouding veel te kunnen voorstellen, vandaag spreken we uit dat we ons daarin ook kunnen vinden.”

Negatieve effecten beperken
Over de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling constateerde Eline Vedder dat op zo’n dertig lijnen veranderingen worden voorgesteld in dit ontwerp. “Over slechts drie ervan heeft het Consumenten Platform haar zorgen geuit en dat, voorzitter, stemt hoopvol. Het viel ons op dat van deze drie zorgpunten vooral de zorgen rondom lijn 59 in zeer scherpe bewoordingen zijn neergezet en we benadrukken vandaag dan ook weer het belang dat de CDA-fractie hecht aan de inbreng en adviezen van het Consumenten Platform. Het OV-bureau zal deze zorgen hopelijk zorgvuldig bespreken en mogelijkheden onderzoeken om negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. 

Respons
Het ontwerp hoofdlijnen dienstregeling is op 22 april vrijgegeven en men heeft tot 11 juni hierop kunnen reageren. Benieuwd was Eline Vedder naar de respons die dat opgeleverd heeft. “De reactie van het Consumenten Platform heb ik zojuist al even aangehaald. Een vraag aan de gedeputeerde is welke reacties dat verder nog heeft opgeleverd? We hebben op de lijst van Ingekomen Stukken in ieder geval nog niets kunnen ontdekken op een algemene landelijke brief van Rover over transitieplannen na. Hoe is de mogelijkheid tot reageren gecommuniceerd en heeft dit naar uw mening geresulteerd in voldoende respons?” Verantwoordelijk gedeputeerde Bijl gaf aan dat bij de totstandkoming van het ontwerp hoofdlijnen Dienstregeling de gemeenten, de zorgsector en ook het onderwijs hun inbreng hebben gehad.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.