13 mei 2020

CDA begaan met sociale ondernemerschap

Op initiatief van de provincie Drenthe is de aandeelhoudersinstructie van de NOM (Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij) aangepast na een ingediende motie. Meer kansen voor sociale ondernemingen in Noord-Nederland. Hierdoor is het nu mogelijk geworden dat ook sociale ondernemers gefinancierd kunnen worden. In de praktijk blijft het lastig voor sociale ondernemers om financiering te krijgen bij de NOM vanwege de hoogte van de minimale bedragen (€ 50.000, -) en omdat het lastig is een goed ondernemersplan te schrijven waar een gezonde business case aan ten grondslag ligt. Dit geldt ook vaak voor coöperaties. Door enkele Statenfracties was het onderwerp geagendeerd bij de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) van 13 mei.

Behoefte aan meer duidelijkheid
Ceciel Mentink was namens de CDA-Statenfractie woordvoerder en zij gaf aan dat voor het CDA belangrijk is, dat is duidelijk voor wie de regeling geldt. “Wat is een sociale onderneming”, zo vroeg zij zich af. Daarop is het antwoord dat ernaar gezocht wordt en er een notitie in voorbereiding is. “Wij zijn benieuwd naar die notitie vooral omdat de sociale ondernemer behoefte heeft aan meer duidelijkheid, ook gezien de huidige situatie waarin het voor velen moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Het CDA is begonnen met de sociale ondernemer en willen graag het college en de NOM vragen om ook te kijken naar de enorme bureaucratie bij een aanvraag voor een subsidie. Mochten mannen in aanmerking komen voor een subsidie ​​dan moet het al boven de € 50.

Winstgevendheid niet alleen belangrijk
Waar het CDA ook aandacht voor wil vragen is de communicatie over de regeling. Ceciel Mentink: ”Weet de sociale ondernemer waar mannen met vragen over een subsidieaanvraag terecht kan. We lezen uit de beantwoording van de eerste vraag dat IBDO (Ik BenDrentsOndernemer) het eerstelijnsaanspreekpunt is en men als extra opdracht heeft gekregen om ondernemers proactief te ondersteunen, juist nu in deze periode van corona. Maar weet de sociale ondernemer dat ook? Daarnaast wil het CDA graag weten van bij de NOM van het College van Gedeputeerde Staten bekend is hoeveel sociale ondernemers er in Drenthe zijn. Uit de beantwoording lezen we ook dat de ondernemer een gezond ondernemingsplan moet hebben met perspectief op de langere termijn. We weten dat dit belangrijk is maar vinden dat het niet perse winstgevend hoeft te zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.