09 februari 2015

CDA bezoekt energieneutrale woonwijk in Meppel

De gemeente Meppel bouwt de komende jaren aan de woonwijk Nieuwveense Landen. Energiesystemen die minder CO2 uitstoten en nieuwe energie opwekken, maken het een duurzame wijk. Alle reden voor het CDA om op werkbezoek te gaan en het zelf te gaan zien.

CDA-gemeenteraadsleden, Statenleden en kandidaat-Statenleden begonnen samen met CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder het bezoek bij de energiedistributeur Rendo waar ze werden ontvangen door directeur Eddy Veenstra. Die verzorgde samen met Henk ten Hulscher, CDA-wethouder in de gemeente Meppel, een presentatie over de energievoorziening in de Nieuwveense Landen. De gemeente Meppel en Rendo zijn de aandeelhouders van MeppelEnergie bv en daarmee een regionale duurzame energieleverancier voor deze wijk. Om het milieu te sparen leveren ze het liefst zo weinig én zo schoon mogelijk. MeppelEnergie heeft zich volledig toegelegd op het ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden van duurzame energiesystemen zoals warmte-koudeopslag, energie uit biomassa etc. In de Nieuwveense Landen zijn geen gasleidingen maar wordt door warmte-koude opslag, warmtekrachtkoppeling en biogasinstallaties energie geleverd. En dat past ook in de filosofie van het CDA. In het verkiezingsprogramma staat onder meer dat nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van milieu, energie en klimaat zijn gekoppeld aan economie. Deze vragen om kennis en innovatieve investeringen, die het best op het provinciale niveau kunnen worden gebundeld. Om als samenleving écht de omslag te maken naar duurzame energie zal veel meer ruimte gegeven moeten worden om lokaal en kleinschalig energie op te wekken. Omwonenden moet de gelegenheid gegeven worden om hier ook profijt uit te halen. Het CDA wil een energiebeleid dat zekerheid biedt voor de lange termijn en eenvoudig en houdbaar is en dat nu is in de praktijk gebracht in Meppel.

Dick Dijkstra uit Diever, nu fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Drenthe en tweede op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen, was enthousiast tijdens het bezoek. “Door deze energievoorziening worden de woonlasten voor de bewoners een stuk minder en dragen zo ook nog eens een keer bij aan een duurzame samenleving

Klaas Neutel uit Nijeveen, nu CDA-Statenlid en zesde op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen, was als raadslid in Meppel nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Nieuwveense Landen. Nu hij dit resultaat ziet is hij nog enthousiaster als hij al eerder was. ”Ik ben er trots op dat ik hier een bijdrage aan mocht leveren als raadslid. Nu hoop ik dat deze duurzame energievoorziening een voorbeeld is voor andere gemeenten.”

Bart van Dekken uit Zuidwolde staat als nummer 7 voor het CDA op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Hij is enthousiast over de ontwikkelingen in de Nieuwveense Landen. “Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van het CDA en is van het grootste belang voor de vitaliteit van het platteland. Ik hoop dat deze wijk als voorbeeld gaat dienen voor andere gemeenten.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.