08 maart 2023

CDA blij met bestuurlijke reactie over rapport ‘Groningers boven gas’

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe, die gehouden werd op woensdag 8 maart, vroeg CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken aandacht voor het rapport parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen ‘Groningers boven gas’. De hoofdconclusie in dat rapport is dat de belangen van de Groningers structureel zijn genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen met voor hen rampzalige gevolgen. 

Inwoners jarenlang de dupe
“Het rapport noemt expliciet dat dit rapport niet alleen over Groningen gaat maar ook over een groot deel van Drenthe”, zegt Bart van Dekken. “Onze inwoners zijn de dupe geworden van jarenlange winning en hebben onvoldoende lusten gehad van deze winning. In het bijzonder raakt het aan de toch al kwetsbare sociaaleconomische status van dit gebied. Sommigen kunnen de energierekening niet meer betalen en zijn emotioneel de wanhoop nabij. Het vertrouwen in de overheid is daarbij geslonken tot onder het minpunt. Inmiddels is er sprake van een ereschuld om dit in de toekomst te brengen naar een herstel van kwetsbare gebouwen en onze burgers ruimhartig zowel materieel als financieel te compenseren”. 

Inlossen ereschuld
Bart van Dekken licht toe waarom hij het College van GS vragen stelt. “Het kabinet erkent dat de noordelijke regio's niet altijd de aandacht hebben gekregen die andere regio's wel kregen. Veel Groningers en ook Drenten hebben wel de lasten ondervonden maar kregen niet de lusten van de gaswinning. En dat in een toch al kwetsbare sociaaleconomische regionale positie met relatief veel niet-duurzame woningen. De overheid moet nu concreter aan de slag met het inlossen van een ereschuld! De gedupeerden worden geconfronteerd met schaderegelingen die bureaucratisch en langdradig zijn, onduidelijk en kennelijk niet voor iedereen gelijk, zelfs al woon je in dezelfde straat. Nog steeds zijn er grote zorgen bij bewoners en bestuurders over het ontbreken van de omgekeerde bewijslast in Drenthe. Tenslotte is de emotionele schade, de angst en het gevoel van onveiligheid voor veel inwoners groot. Wellicht kan een verhoging van het prijsplafond hen concreet helpen. In elk geval wil deze rondvraag oproepen tot nog meer inzet op een specifiek onderwerp waar steun en hulp bij nodig is. De bestuurlijke reactie van ons College is een topprioriteit en de behoefte aan steun aan de inwoners moet voortdurend zichtbaar blijven.”

Rondvraag
Bart van Dekken stelde het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:
 1. Hoe waardeert u het rapport van de Parlementaire Commissie en wat is uw bestuurlijke reactie op het moment dat het rapport voldoende is bestudeerd?
2. Bent u het eens met de opvatting dat er een ereschuld ingelost moet worden en er ruimhartig en coulant voorbeeldgedrag nodig is?
3. Dit de bestuurlijke topprioriteit voor alle bestuurders en volksvertegenwoordigers in het Noorden zou moeten zijn, in het bijzonder het tonen van concrete compassie?
4. Wilt u daarom bij de Rijksoverheid pleiten om het energie-prijsplafond, voor de inwoners van Drenthe en Groningen die woonachtig zijn in het getroffen gebied, als belangrijke signaal van steun met terugwerkende kracht ruimhartig te verhogen, te rekenen vanaf 1 januari 2023 tot een verbruik van (bijvoorbeeld) 1600 m3 gas en 4000 kWh elektriciteit? 

Reactie College van Gedeputeerde Staten
In een vurig pleidooi bevestigde verantwoordelijk gedeputeerde Stelpstra dat er sprake is van een ereschuld en hij hoopt dat de Rijksoverheid eindelijk eens zal ophouden met de krenterigheid. Het College van GS is niet van plan om bij de minister verhoging van het prijsplafond te bepleiten omdat het afleidt van de werkelijke vraag waar het om gaat. “Niet over de vorm praten als de rekeningen nog niet betaald zijn.” Volgens Stelpstra gaat het College van GS zeker een bestuurlijke reactie geven met als kern: Stop met gaswinning, kritisch blijven over de ontwikkelingen over de omgekeerde bewijslast, schadeafhandeling regelen en herstel van fysieke schade en vertrouwen Verder moeten we investeren in de toekomst en daarvoor ligt er al een Deltaplan voor het Noorden.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.