10 april 2018

CDA blij met gevraagde steun voor familiebedrijven

De CDA-Statenfractie van Drenthe heeft in februari 2017 het initiatief genomen om het College van Gedeputeerde Staten te vragen extra ondersteuning te geven aan familiebedrijven. Familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Ze hebben een uniek profiel. Niet alleen omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, maar óók vanwege hun bedrijfsfilosofie. Deze is o.a. gericht op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking. Stuk voor stuk bedrijfswaarden die succesvol zijn en waarvan het CDA vindt dat we ze moeten overdragen aan de volgende generatie.  CDA-fractievoorzitter Riëtte Wollerich die de schriftelijke vragen indiende is blij met de reactie van het College van GS.

Overijssel ging ons voor
In Overijssel is eerder al een intentieovereenkomst getekend. Daar tekenden de Provincie Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden een intentieverklaring, die tot doel heeft familiebedrijven optimaal te ondersteunen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van goed bestuur of bedrijfsopvolging. Dit zijn onderwerpen die in familiebedrijven soms net iets lastiger liggen en waar zij wat steun bij kunnen gebruiken. Dit kan zijn door kennisdeling of het verbinden van bedrijven met gelijksoortige vraagstukken.

Familiebedrijven stabiele factor
Riëtte Wollerich: “Het College van Gedeputeerde Staten heeft nu laten weten op welke wijze zij de familiebedrijven willen ondersteunen. Samen met de betrokken partners de Hogeschool Windesheim, VNO-NCW en MKB Noord, Recron Noord, LTO Noord en de Metaalunie wil de provincie Drenthe op verschillende manieren familiebedrijven ondersteunen en faciliteren, bijvoorbeeld bij de (her)inrichting van de bestuursstructuur of in bedrijfsopvolgingsproblematiek. Zo zijn er vouchers verkrijgbaar via het platform www.ikbendrentsondernemer.nl ter hoogte van maximaal € 5.000,--.” De familiebedrijven gebruiken de vouchers voor bijvoorbeeld de inhuur van externe expertise voor het verkrijgen van informatie over bedrijfsopvolging en de complexiteit rondom de organisatie binnen familiebedrijven. Van de € 5.000,-- moet de aanvrager zelf € 1.000,-- inbrengen als cofinanciering (20%). Deze vouchers worden zo spoedig mogelijk in 2018 (uiterlijk vanaf maart 2018) beschikbaar gesteld. De reden hiervoor is dat het onderwerp Bedrijfsopvolging een belangrijk en urgent onderwerp is binnen de Drentse familiebedrijven. Er worden in 2018 in totaal dertig vouchers beschikbaar gesteld. Het is belangrijk dat familiebedrijven de positieve effecten gaan ervaren van bijvoorbeeld het toelaten van externen in de bedrijfsstructuur en het tijdig en adequaat bedrijfsopvolging regelen. De verwachting is namelijk dat door aangaan van de samenwerking met de partners gezamenlijk een bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling en continuïteit van familiebedrijven zodat zij een stabiele factor in de Drentse economie kunnen blijven.

In bijgevoegde brief vindt u op pagina 3-5 de intentieverklaring

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.