26 oktober 2022

CDA blij met provinciale Noodhulp energiebesparing

De hoge gas- en elektriciteitsprijzen hebben een grote impact op de Drentse maatschappij en we hebben te maken met een energiecrisis. Niet alleen de prijzen van gas en olie nemen toe, maar ook de beschikbaarheid van energie is veranderd en minder zeker geworden. Hierdoor ontstaat meer drang om de woning te isoleren en energie te besparen. Het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe wil een helpende hand bieden en komt met een voorstel om een bedrag van vijf miljoen beschikbaar te stellen. Daarmee wil het College inwoners, het Drentse bedrijfsleven en het maatschappelijk vastgoed ondersteunen om zo het energiegebruik te reduceren en daarmee de energiekosten te verlagen. 

“We hebben als CDA-fractie het beeld dat met deze noodhulp de door ons zo gewenste ondersteuning aan de leefbaarheidsdragers, zoals bijvoorbeeld wijk- en dorpshuizen, wordt geborgd. Maar dat klopt dit wel?”, zegt de CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken. “Het is allemaal wel erg breed en vrij spontaan geformuleerd in deze beleidsbrief over energiebesparingen en noodhulp. De vijf miljoen euro mag kennelijk voor burgers, bedrijven en maatschappelijk vastgoed ingezet worden, maar de CDA-fractie vraagt om meer richting en scope. Voor wie is dit nu bestemd en in welke mate kunnen we de noden nu ledigen? De lokale bakker, de dorpshuizen in bijvoorbeeld Pesse, Smilde of waar dan ook willen concreet weten waar ze aan toe zijn. Kortom, een zeer sympathiek fonds wordt gepresenteerd, maar het is weinig concreet en moet een betere scope krijgen. In elk geval moet de doorwerking naar dorpshuizen, cultuurcentra en bibliotheken als leefbaarheidsdragers steviger in beeld.”  Verantwoordelijk gedeputeerde Stelpstra gaf aan dat hij met deze noodhulp een signaal wil afgeven aan de samenleving dat er oog is voor de problematiek. Hij zal met een spoedige uitwerking komen. Daarbij kwam, na interruptie door van Dekken, de toezegging dat de Staten frequenter worden geïnformeerd over de uitputting van dit noodfonds. Het CDA wil hier de vinger graag aan de pols houden.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.