06 juni 2018

CDA dankbaar voor bereikte resultaten

“De Algemene Politieke Beschouwingen is ook een moment om terug te kijken, om zo te zien wat het College van Gedeputeerde Staten en wij als Provinciale Staten hebben bereikt. En het eerste woord dat mij dan te binnenschiet is ‘dankbaarheid’.   Dankbaarheid is uiting geven van je gevoel en als je de afgelopen periode van dit college overziet dan moet dat gevoel wel overheersen, in ieder geval bij mijn fractie. Aan de speerpunten van dit collegeprogramma is grote prioriteit gegeven met mooie resultaten. Daar helpen wij Drenthe verder mee. Kunnen we dan tevreden achteroverleunen? Natuurlijk niet, er moet nog veel gebeuren en ook wij hebben voor de toekomst nog zo onze wensen. Voor het CDA betekent het dat we vooral aandacht moeten blijven houden voor de leefbaarheid in onze provincie, dat we omzien naar elkaar en dat we ondersteuning bieden aan leefbaarheidsinitiatieven in dorpen en wijken.” Hiermee opende voorzitter van de CDA-Statenfractie Riëtte Wollerich haar bijdrage tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Zie haar volledige bijdrage

In haar bijdrage vroeg Riëtte Wollerich onder meer of het College van Gedeputeerde Staten bereid is om sportuitwisselingen met de grensregio’s in Duitsland te initiëren. En ook vroeg zij het College om te onderzoeken of trillingmeters in de ondergrond een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van vertrouwen tussen de inwoners van gaswinningsgebieden en de overheid. In deze beide gevallen deden de verantwoordelijke gedeputeerden toezeggingen waardoor de door Riëtte Wollerich aangekondigde moties niet werden ingediend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.