13 maart 2019

CDA dient motie in tegen meer gaswinning in Drenthe

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe op woensdag 13 maart heeft CDA-Statenlid Klaas Neutel namens alle Statenfracties een motie in gediend. In de motie wordt het College van Gedeputeerde Staten opgedragen om nieuwe aanvragen voor gaswinning in Drenthe te toetsen aan eerdere ingediende moties, waarin Provinciale Staten zich heeft uitgesproken tegen nieuwe gaswinning in Drenthe.

De aanleiding voor het indienen van deze motie is de aanvraag van gaswinningsbedrijf Vermillion om meer gas te mogen winnen in de gemeente Westerveld en de uitspraken van de directeur van de NAM om gaswinning in Drenthe te gaan intensiveren. Hoewel die uitspraken deels zijn teruggenomen heeft dit volgens de CDA-Statenfractie en andere fracties gezorgd voor nog meer onrust onder de bevolking in Drenthe.
In de motie wordt het College van Gedeputeerde Staten daarnaast verzocht om er bij de minister op aan te dringen om het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te vragen proactief gebruik te maken van hun toezichtstaken op gasvelden in Drenthe. Gedeputeerde Stelpstra ondersteunde de opvattingen van Provinciale Staten, de motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Lees hier de motie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.