08 juli 2020

CDA-Drenthe houdt Webinar over Stikstof

Bijeenkomsten of vergaderingen organiseren is nog steeds lastig door de zogenaamde anderhalve metermaatregel om besmetting door Corona te voorkomen. Maar er zijn wel mogelijkheden elkaar te ontmoeten op diverse digitale platformen. Zo vergadert de CDA-Statenfractie in Drenthe veelal digitaal en ook de Staten- en Commissievergaderingen doen dat en zijn via internet te volgen. Nog steeds staat de aanwezigheid en het voorkomen van te veel stikstof hoog op de politieke agenda. CDA-gedeputeerde Henk Jumelet heeft over stikstof wekelijks, samen met zijn collega’s van de andere provincies, overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Motie stikstof
Onlangs heeft woordvoerder Siemen Vegter namens de CDA-Statenfractie, samen met de andere coalitiepartijen, een motie ingediend waarbij het College van Gedeputeerde Staten werd opgeroepen om bij de Minister aan te dringen op het wegnemen van zorgen en onrust bij boeren die wachten op uitsluitsel over het legaliseren van activiteiten die onder het PAS legaal waren, zoals de meldingen en bemesten. Ook werd gevraagd de minister duidelijk te maken dat verduurzaming en effectieve innovatie en extensivering rond Natura 2000-gebieden de voorkeur verdient boven opkoop- of beëindigingsregelingen. Daarnaast werd de provincie opgeroepen de regie te nemen om onwenselijke situaties te voorkomen, zoals leegstand en speculatief opkopen van stikstofruimte en de minister een Drents aanbod te doen voor het behoud en herstel van natuur en hierbij gebruik te maken van de door de Minister aangekondigde financiële middelen.

Webinar stikstof
Om alle leden te informeren over de laatste stand van zaken en hen in de gelegenheid te stellen hierover vragen te stellen, organiseerde CDA-Drenthe dinsdagavond 7 juli een zogenaamde Webinar over stikstof. Dat is een interactieve live-uitzending via internet waarbij het mogelijk is om vanaf één locatie een presentatie te geven en deelnemers vragen kunnen stellen. Deze presentatie werd verzorgd door gedeputeerde Henk Jumelet en Statenlid Siemen Vegter daarbij ondersteund door Alina Klapwijk van het secretariaat CDA-Drenthe. “Het is steeds moeilijker uit te leggen, maar het moet wel! Daarom was het goed om in een Webinar met CDA-leden te spreken over de stand van zaken wat betreft de stikstofproblematiek. De zorgen konden worden gedeeld en duidelijk is dat perspectief voor de verschillende sectoren broodnodig is. En wat te goeder trouw onder het PAS mogelijk was, dient zo snel mogelijk vergund te worden. Daar blijven we de minister op wijzen en ons voor inzetten”, zegt Henk Jumelet. Ook Siemen Vegter was enthousiast over deze vorm van communiceren met de leden. “We willen graag onze achterban blijven informeren en dit actuele onderwerp leende zich goed voor een Webinar. Ik hoop dat we deze vorm in de toekomst vaker gaan gebruiken hoewel een bijeenkomst waar iedereen fysiek bij kan zijn wel mijn voorkeur geniet.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.