05 april 2022

CDA-fractie maakt zich ernstig zorgen: kaalslag in de landbouw dreigt

“Minister van der Wal maakt het toekomstperspectief van onze Drentse boeren wel ‘woest’, maar weinig ‘aantrekkelijk’.”

De uitlatingen en opvattingen van de VVD-minister Christianne van der Wal over de stikstofaanpak zorgen voor veel onrust. In de politiek, maar bovenal aan de keukentafels van boeren. Het zijn vooral de boeren die de schuld van de minister krijgen als het gaat om natuur- en milieuproblematiek in Nederland. Om de stikstof terug te dringen moeten vooral de boeren niet alleen allerlei maatregelen nemen, maar liever nog met hun stoppen, terwijl de minister op geen enkele manier haar opvattingen kan onderbouwen. De CDA-Statenfractie is onthutst over de uitlatingen van de minister en hoopt dat tijdens het Hoofdlijnendebat Natuur en Stikstof in de Tweede Kamer, dat deze week zal worden gehouden, partijen haar tot de orde zullen roepen. Met CDA-woordvoerder in de Tweede Kamer Derk Boswijk en anderen is de afgelopen dagen intensief contact geweest.

De CDA-Statenfractie Drenthe vindt:
- Dat de eenzijdige focus op de Kritische Depositie Waarden een rekenkundige exercitie is, waarbij we ongelofelijk veel bedrijven dreigen overhoop gaan halen om die waarden maar te halen. Als die KDW-oogkleppen geen plaats maken voor een brede blik op natuur, dan vreest de CDA-fractie dat we, na een enorme kaalslag in de landbouw en ons platteland, teleurgesteld zullen constateren dat de natuur helaas toch niet zodanig 'gerepareerd' blijkt te zijn als men van tevoren had uitgerekend. Maar dan is de schade aan onze boerensector en het Drentse platteland al aangericht. Daar is de fractie oprecht zéér bezorgd over;
- Dat het Rijk met de PAS-systematiek ervoor heeft gezorgd dat ondernemers buiten hun schuld om vergunning loos zijn geworden. De minister heeft beloofd - het zelfs in de stikstofwet opgenomen! - dit op te lossen, maar legt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de PAS melders na jaren duimendraaien, nu tussen neus en lippen bij de provincies neer. Dit vindt de fractie volstrékt onacceptabel;
- In dezelfde adem noemt de minister in de NRC dat er provincies zijn waar geen tijd meer is voor jarenlange vrijwilligheid, waar ze de regie zal pakken en de aanpak kan overnemen als provincies niet snel genoeg (in)leveren. Nou wordt ie helemaal mooi! Eerst zelf jarenlang niet veel verder komen dan langzamer rijden op de snelweg, de oplossingsrichtingen die provincies aandragen in de la laten verstoffen en vervolgens de regie bij provincies weghalen?! ;
- Er wordt gesproken over toekomstperspectief voor boeren, maar daarvoor ligt er niets concreets. Innovaties zijn er wel, maar de overheid wil ze niet inrekenen. Hetzelfde geldt voor managementmaatregelen op het boerenerf. Een aanbod voor ‘laaghangend fruit’-maatregelen van de drie Noordelijke provincies, waarbij vakmanschap van de boer centraal staat, ligt al tijden op het bureau van de minister, maar er gebeurt niets mee. Handelingsperspectief voor de individuele boer is er dus helemaal niet, de boer kan met zijn/haar vakmanschap nergens heen. De focus ligt voor de minister zowel qua middelen als narratief volledig bij opkoop en onteigening. De CDA-fractie vindt dat een onacceptabele kapitaalvernietiging van een gewaardeerde en belangrijke sector;

De Minister wil het 'woest aantrekkelijk' maken voor boeren om te stoppen. De CDA-fractie maakt zich vooral zorgen dat het toekomstperspectief voor onze Drentse boeren wel 'woest', maar weinig 'aantrekkelijk' lijkt te gaan worden! 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.