30 november 2018

CDA gasberaad Drenthe wil fijnmazig meetnetwerk

Gasbevingen beginnen met ‘gerommel’ in de bodem. Dat wil zeggen bevingen met een sterkte van 1 à 2 magnitude. Bevingen zonder materiële schade en de bewoners merken er zelden iets van. Maar deze minimale bevingen zijn vaak wel de voorbode voor mogelijke zwaardere bevingen.

Fijnmazig meetnetwerk
Het CDA Gasberaad Drenthe pleit daarom voor een fijnmazig meetnetwerk, zodat ook het ‘gerommel’ in de bodem wordt opgemerkt. Door deze kleine bevingen in de gaten te houden kan ook sneller besloten worden de gaskraan in het betreffende veld dicht te draaien. Immers voorkomen is beter dan (schade)herstellen. 
Om de bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen stelt het CDA Gasberaad voor om de bewoners te informeren over deze metingen in de bodem. Een centraal afleespunt in het gemeentehuis is een mogelijkheid. Maar de aflezing kan ook gekoppeld worden aan de gemeentelijke website of de website van de gemeentelijke raadsfracties.

Waterstof
Aardgas is er nog wel, maar niet meer van deze tijd. Overschakelen op andere energie bronnen heeft de hoogste prioriteit en levert de nodige discussie, wind of zonnepanelen. Een onderbelicht alternatief is WATERSTOF. Een schone brandstof die bij verbranding alleen water oplevert. Er zijn een aantal bedrijven zeer actief in het bruikbaar maken van waterstof. Het CDA gasberaad stelt daarom voor om een klein deel van aardgasopbrengsten aan te wenden ten gunste van onderzoek en ontwikkeling van de het toepassen van waterstofgas. 
We moeten van het gas af, maar er is nog een lange weg te gaan voor een groen alternatief. Haast is dus geboden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.