21 september 2018

CDA gasberaad Drenthe wil strakker vergunningen beleid

De gaswinning in de provincie Groningen zorgt voor de nodige problemen. Omdat ook in de provincie Drenthe gas wordt gewonnen zijn CDA bestuurders in Drenthe de Denktank Gasberaad gestart. Met als doel om dat wat in de provincie Groningen is misgegaan te voorkomen in Drenthe. Het Gasberaad is van mening dat de minister een strakker vergunningen beleid zou moeten hanteren. 

In de praktijk blijkt dat als de vergunningen eenmaal zijn afgegeven het lastig is verhaal te halen. Voordat een vergunning wordt afgegeven zou een nul-meting gehouden moeten worden, zodat er later geen discussie ontstaat over de schade. De Onderneming (NAM; Vermillion) moet bijdragen aan het plaatsen van trilling sensoren, zodat bewoners op de hoogte blijven van wat er in de bodem gebeurt. Het CDA is eveneens voorstander van door de overheid geplaatste sensoren, zodat een fijnmazig meetnetwerk ontstaat.
In de vergunning moet ook de schade afhandeling geregeld worden. Het CDA gasberaad is voorstander van een landelijke schaderegeling, die wordt uitgevoerd door een strikt onafhankelijke organisatie.

De Drentse CDA bestuurders hebben contact met hun Groningse collega’s, die erop wijzen dat de sociaal maatschappelijke gevolgen meer aandacht moeten krijgen. 
Kortom, het CDA Gasberaad Drenthe heeft nog veel werk te verzetten.  

In hoeverre hebben de Drenten te vrezen van aardgaswinning en aardbevingen?

De CDA-Bestuurdersvereniging organiseert op maandagavond 24 september een bijeenkomst "in hoeverre hebben de Drenten te vrezen van aardgaswinning en aardgasbevingen?"
Tijd:                20.00 – 21.30 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie:          De Voorhof, Hoogeveenseweg 4 te Westerbork

Zie bijgaande uitnodiging

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.