19 mei 2022

CDA geeft Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) nu dikke voldoende

Op de agenda van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) stond o.a. de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De RUD Drenthe is de omgevingsdienst voor de inwoners en bedrijven van Drenthe en houdt namens de provincie en gemeenten in Drenthe toezicht op de wettelijke milieuregels. Ook vragen gemeenten en de provincie geregeld om advies bij het opstellen van hun langetermijnbeleid. Onze experts werken daarom nauw samen met collega’s van provincie en gemeenten. Eerdere jaren was er vaak kritiek op de RUD maar dit jaar is dat anders, ook door de financiële meevaller van € 273.213, --.

RUD maakt meters
“Leefbaarheid en veiligheid is voor ons cruciaal. Daar heb je een geen chaos bij nodig maar duidelijkheid. En in een klein land met veel inwoners heb je dan al ook veel regels. Minder regels is mooi en daar zijn wij als CDA ook wel van, want wij vinden vanuit een gespreide verantwoordelijkheid dat je in die regelgeving terughoudend moet zijn. Het moet redelijk en billijk zijn, maar wel strak en solide moet handhaven op dat wat redelijk is. Zo zijn onze zorgen over de RUD ook steeds gekaderd”, zegt CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken. Een regionale handhavingsdienst die bij haar ontstaan al geen recht kon doen aan haar taakstelling komt volgens Bart van Dekken eigenlijk al heel snel in de problemen. “Problemen in de beoordeling van haar daadkracht en prioriteitstelling bij de bestuurders die samen een RUD mogelijkheden moeten geven. En wanneer de aanbesteding van een nieuw digitaal meldingssysteem steeds maar niet lukt is dat enerzijds lastig maar anderzijds ook een budgettaire meevaller. Ik zie dat we bij de RUD meters aan het maken zijn. De handhavingsprioriteiten zijn helder en er is extra personeel voor de milieuhandhavingstaak aangezocht. Ook de realisatie van de prioriteiten uit de landelijke handhavingsstrategie zijn liggen op schema. Ik wil onze gedeputeerde een compliment maken dat hij daar zo strak bovenop zit.”

Dikke voldoende
“Wij begrijpen vanuit het Openbaar Ministerie dat de samenwerking met het Functioneel Parket en de inzet van Boa’s binnenkort weer op de beleidsagenda staat, zegt Bart van Dekken. “Die BOA-inzet is per definitie een lastige qua aansturing en is altijd rijp voor discussie in elke bestuursdriehoek. Ook het extra geld wat door de RUD nu, zo blijkt immers uit deze conceptbegroting, ingezet kan worden kan rekenen op onze steun. Sterker, het is een inlossing van iets dat wij als CDA eerder bij motie vreemd wel hebben gepoogd te doen. Namelijk meer geld en prioriteit voor de RUD. Het is dit keer gewoon een dikke voldoende zo zeg ik in de richting van het College van Gedeputeerde Staten. Goed gedaan.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.