06 juni 2018

CDA geeft steun aan subsidieverzoek FC Emmen

Nu de enige Drentse betaald voetbalorganisatie (BVO) FC Emmen is gepromoveerd naar de Eredivisie vraagt dat veel aanpassingen op organisatorisch, financieel en facilitair gebied. FC Emmen heeft een subsidieverzoek aan de provincie gedaan waarbij gevraagd wordt om een bedrag van 1 miljoen euro. Het College van Gedeputeerde Staten heeft een voorstel gemaakt voor Provinciale Staten waarin wordt voorgesteld een bedrag van € 500.000,- beschikbaar te stellen. Met dat bedrag kunnen de meest noodzakelijke en zeer urgente   aanpassingen ten behoeve van de veiligheid worden gedaan zoals automatisering van de toegangscontrole, betere scheiding van het zogenaamde ‘uitvak’, verbeteren van het camerasysteem en de geluid- en ontruimingsinstallatie, het upgraden van de veldverlichting en aanpassingen om de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld minder validen te vergroten. 

Hopelijk veel seizoenen Eredivisie
CDA-woordvoerder Bart van Dekken feliciteerde Emmen en Drenthe met de promotie van FC Emmen en hij zag ook het belang van deze voorgestelde urgente investeringen op gebied van veiligheid. “Alleen dan krijgt FC Emmen de zo felbegeerde licentie van de KNVB om het komend seizoen in de Eredivisie te voetballen. Daarnaast zijn de economische en sportieve spin-of effecten voor Emmen en de directe omgeving van grote betekenis voor heel Drenthe.” Hij vroeg het College van Gedeputeerde Staten wel om te blijven onderzoeken of er met deze wijze van ondersteuning geen sprake zal zijn van ongeoorloofde Staatssteun. Hij deed gedeputeerde Jumelet de suggestie om te onderzoeken op welke beleidsterreinen er samenwerking met FC Emmen mogelijk is.  Bart van Dekken sprak zijn hoop uit dat FC Emmen een lang leven in de Eredivisie beschoren zal zijn. ”Het CDA wenst FC Emmen veel sportief succes toe in de komende seizoenen”, zo besloot hij zijn bijdrage.  

Ook aandacht voor breedtesport
Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) feliciteerde FC Emmen en supporters met het succes. Hij gaf een toelichting op de keuze van het College van GS om niet het volledige door FC Emmen gevraagde bedrag beschikbaar te stellen. “Voor dit moment gaat het om vooral urgente maatregelen op gebied van veiligheid waardoor FC Emmen de licentie kan krijgen.” Voor de overige onderdelen van de subsidieaanvraag zoals modernisering en onderhoud gaat hij verder in overleg met de gemeente Emmen en FC Emmen en komt zo nodig met een voorstel bij Provinciale Staten terug. Daarbij zal hij dan ook de doelstellingen voor de breedtesport betrekken. Het voorstel om FC Emmen subsidie te verlenen voor een bedrag van € 500.000,- werd door Provinciale Staten unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.