27 februari 2019

CDA heeft zorgen over gaswinning in Westerveld

Gaswinningsbedrijf Vermillion is van zins de productie van het gas in het veld Diever te verdubbelen en heeft daarvoor een winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Onder de bevolking van de gemeente Westerveld heerst grote onrust over de nieuwe plannen om aan Vermillion een nieuwe vergunning te verlenen. Dat was aanleiding voor CDA-Statenlid Klaas Neutel om tijdens de Commissievergadering Omgevingsbeleid van Provinciale Staten in Drenthe om gedeputeerde Stelpstra hierover te bevragen.
Volgens Klaas Neutel is het vertrouwen in Vermillion niet aanwezig en het vertrouwen in de overheid staat op het spel. Nu het college van Gedeputeerde Staten van het ministerie van EZ de gelegenheid heeft gekregen haar zienswijze op het winningsplan in te dienen was dit het moment om de gedeputeerde hierover aan de tand te voelen.

Klaas Neutel is van mening dat de overheid maximale openbaarheid moet betrachten en open communicatie een voorwaarde is om de bevolking mee te nemen in het gunningsproces en daar was de gedeputeerde het mee eens. Volgens hem is het geven van een zienswijze een bevoegdheid van het College van Gedeputeerde Staten en in het verleden is ook nooit hierover Provinciale Staten om advies gevraagd.

Het College van Gedeputeerde gaat volgende week een besluit nemen en de gedeputeerde kon hierop nog niet vooruitlopen. Wel zei hij dat hij zich kon voorstellen dat de minister gevraagd wordt om eerder in dit soort processen met de bevolking in gesprek te gaan.
Klaas Neutel maakt zich ook zorgen over het monitoren van bewegingen in de grond en het plaatsen van meetinstrumenten. Volgens de gedeputeerde is het een voorwaarde in de vergunning dat is Vermillion meetgegevens verzamelt en deze kosten voor zijn rekening neemt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.