19 juni 2019

CDA kritisch op alternatieven openbaar vervoer

Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 19 juni stond onder meer de ontwerpbegroting van het OV-bureau. Het OV-bureau Groningen Drenthe is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Het OV-bureau is in 2004 opgericht vanuit de gedachte dat bundeling van krachten rond het OV-opdrachtgeverschap vervoerkundig, maatschappelijk en financieel meerwaarde kan genereren voor het openbaar vervoer in het gebied.  CDA-Statenlid Eline Vedder merkte op dat structureel het weerstandsvermogen de komende jaren afneemt maar nog wel ruim boven de kritische ondergrens zit. Zij vroeg zich echter wél af wanneer het moment zich aandient om het wél te gaan hebben over het ombuigen van deze trend. “Wanneer komt de kritische factor om dit gesprek te starten voor het College in beeld”, zo vroeg zij zich af. ‘Bij acht miljoen, zes miljoen of pas bij die 4.75 miljoen?”

Over het ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2020 heeft het Consumentenplatform een reactie gegeven. Volgens Eline Vedder is het Consumentenplatform Openbaar Vervoer als vertegenwoordiging van OV-gebruikers een belangrijke gesprekspartner. “De oren en ogen in het veld die we uiterst serieus nemen. In de reactie van dat platform zie ik complimenten, zorgen en aanbevelingen. Veelal gaan deze zorgen en aanbevelingen over leefbaarheid in kleinere plaatsen en platteland en dit geldt ook voor de reactie van gemeente Aa en Hunze. Wij delen deze zorgen, vooral als we zien dat bij het vervallen van buslijnen de hubtaxi als alternatief wordt aangedragen. We hebben het al eerder gezegd, een hubtaxi die je niet kunt vinden, is net zo effectief als géén hubtaxi. Die vindbaarheid is onder de maat, en daar moet volop op worden ingezet.  In de ontwerpbegroting van het OV-bureau zien we dit voornemen benoemd. Wat ons betreft: begin er gewoon nu vast aan, en wacht niet tot het 2020 is.” Zij vroeg het College van Gedeputeerde Staten om de laatste twee aanbevelingen in het advies van platform over te nemen, namelijk een extra ochtendspitsrit op lijn 59 naar Gieten en herontwikkeling van de Q-liner 327 als verbindende basislijn Hoogeveen-Emmen. 

Tot slot herhaalde Eline Vedder de vraag aan het College van Gedeputeerde Staten over de in juli 2018 toegezegde evaluatie over de koppeling tussen Openbaar Vervoer en Publiek Vervoer. “Is die evaluatie inmiddels uitgevoerd en wat waren hiervan de resultaten? Ik heb goede hoop hier vandaag wél antwoord op te krijgen.” Dat antwoord kreeg ze nu wel. Gedeputeerde Bijl moest schoorvoetend toegeven dat die toegezegde evaluatie er nog niet is maar hij handhaafde de toezegging. Hij nodigde alle partijen uit voor een bijenkomst op 3 juli waar een presentatie zal worden gehouden over verbonden partijen waar het OV-Bureau onderdeel van is. Daar kan dan ook volgens hem uit een gezamenlijk gesprek naar voren komen wat de verwachtingen zijn van deze evaluatie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.