11 maart 2015

CDA, Niet naast elkaar, maar met elkaar

Bonnerklap, bij Gieterveen, is een project van het Waterschap Hunze en Aa’s. De herinrichting van het landschap waarbij veel organisatie betrokken waren. De Bonnerklap is een schoolvoorbeeld is van de uitstekende samenwerking tussen het Waterschap, de agrarische sector, de recreatie, de provincie en het Drentse landschap.

Water langer vastgehouden, zodat de bewoners, boeren en recreatiebedrijven in de laagste delen geen last hebben van wateroverlast. Het gebied rond de Hunze is daarom grondig aangepakt. De dijken zijn verder van de rivier afgelegd en de rivier meandert weer door de oude bedding. Gevolg, het gebied kan meer water vasthouden en er ontstaat er een aantrekkelijk landschap dat goed is voor het toerisme. 

Het probleem is dat ondanks de goede wil, veel organisaties vaak te projectmatig langs elkaar heen werken. Daarnaast is er de steeds strakkere regelgeving in bijvoorbeeld de Flora- en Faunawet. Maar het project de Bonnerklap leert dat tijdig overleg met agrariërs en recreatiebedrijven en natuur een win-winsituatie oplevert voor alle betrokkenen. Tijdens een werkbezoek werden de CDA kandidaten voor de Provinciale Staten in Drenthe en Groningen en het Waterschap Hunze en Aa’s op de hoogte gebracht van het verloop van die samenwerking.

Samenwerking is nodig, maar wie neemt het initiatief om iedereen aan het begin van een project aan tafel te krijgen? Voor de CDA-ers was het duidelijk, de komende bestuursperiode willen zij zich sterk maken om van “naast elkaar werken te komen tot samen werken.” Dus alle belanghebbenden, boeren, gemeenten, natuur, recreatie, aan het begin van een project ronde de tafel.

Niet naast elkaar, maar met elkaar! De Bonnerklap bewijst dat het loont.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.