10 december 2021

CDA op werkbezoek bij melkveehouder Tom ten Kate.

De Drentse CDA-Statenfractie heeft een werkbezoek gebracht aan het prachtige boerenbedrijf van Tom ten Kate in Koekangerveld dat hij samen met zijn moeder runt. De CDA-fractie was daar op uitnodiging van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) en LTO-Noord. Gestart werd met een rondleiding op het bedrijf waarna er levendige gesprekken volgden over de (hoofdzakelijk) mooie kanten van een agrarisch ondernemerschap. Natuurlijk kwamen ook de regels die de overheid stelt, en die soms onbegrijpelijk en tegenstrijdig zijn, aan de orde. Tom ten Kate en Dirk Bruins (voorzitter LTO-Noord) pleitten voor experimenteerruimte.  Geef boeren de gelegenheid om voor een bepaalde periode bestaande regels te negeren om zo aan te tonen dat het ook op een andere manier kan. Voor een deel wordt al tegemoetgekomen aan deze wens doordat de provincie een Regiodeal Inclusieve Landbouw heeft afgesloten. Maar er is meer experimenteerruimte gewenst volgens de boeren.
 
Tom vertelt over de verplaatsing van zijn bedrijf. Door uitbreiding van de zandwinning moesten ze van hun vorige locatie vertrekken. Wat hun erg geholpen heeft is de duidelijkheid en de medewerking die ze daarbij kregen. Meerdere organisaties waren bereid om mee te werken. Dat brengt Tom tot de opmerking dat boeren in de buurt van de zogenaamde Natura 2000-gebieden in onzekerheid leven. Wat gaat er met hun bedrijf gebeuren? De oproep om duidelijkheid van de overheid is groot en het faciliteren van bedrijfsverplaatsingen voor met name jonge boeren van groot belang. Er zijn stimuleringsregelingen op allerlei terreinen. Op het terrein van de natuur inclusieve landbouw, de kringloop landbouw, agrarisch natuurbeheer etc. Maar het zijn bijna allemaal kortlopende projecten. Ze vragen veel tijd en er wordt maar steeds van uit gegaan dat de boeren meepraten en tijd voor overleg hebben terwijl het meeste geld naar adviseurs gaat en niet bij de boeren terecht komt. Nu gaan we in Drenthe aan de slag met gebiedsprocessen. Boeren moeten en willen daarover meepraten. Er zou een vergoeding voor de uren tegenover moeten staan.
Voor de CDA-fractie is het nuttig is om elkaar op deze manier te ontmoeten. Ook fijn dat het fysiek kan op zo’n groot bedrijf en dat je dit kunt doen terwijl je de coronaregels in acht kunt nemen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.