19 mei 2021

CDA pleit voor krachtige SNN-organisatie

Bij de behandeling van de Jaarstukken van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) tijdens de Commissievergadering FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) bepleitte CDA-woordvoerder Gertjan Zuur een nog krachtiger samenwerking tussen de Noordelijke provincies. “Het zwaartepunt van belangenbehartiging, noem het marketing, moet via meerdere sporen blijven lopen.

De CDA-fractie wil krachtige en uitstekende toegeruste SNN-lobbyisten voor het Noorden in Brussel en Den Haag houden. Er ontstaat nu een beeld alsof we de belangenbehartiging weer terugbrengen naar de afzonderlijke provincies en deelnemende steden. Het is een zeer bedenkelijk bestuurlijk signaal wanneer er, ook in ons gevoel, afbreuk wordt gedaan aan de gewenste intensivering regionale samenwerking.” Hij reageerde daarmee op het voornemen van de SNN-organisatie om zich bij de taakstelling meer te richten op zijn kerntaken subsidieverstrekking en belangenbehartiging. In 2021 draagt het SNN een aantal beleidsmatige taken over aan de provincies; deze taakafbouw moet in 2023 gerealiseerd zijn.  Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Brink kon hem geruststellen omdat die lobbyisten zeker hun werk zullen blijven doen. Zuur op zijn beurt was tevreden met de toezegging aan de commissie dat er een informatiebijeenkomst zal worden belegd waar de directeur van de SNN zal worden uitgenodigd om een toelichting te geven op de werkzaamheden van de SNN.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.