24 juni 2021

CDA-Statenfractie enthousiast over mogelijkheden Deltaplan Noord

In de brief van 16 april jl. heeft het College de leden van Provinciale Staten laten weten dat samen met andere Noordelijke overheden de regering een plan is aangeboden dat een samenhangend pakket bevat van spoormaatregelen om de bereikbaarheid van Noord-Nederland substantieel te verbeteren en zo op duurzame wijze ruimte te bieden aan de groei van de Nederlandse economie en het leveren van een bijdrage aan de nationale woningbouwopgave. Deze brief werd geagendeerd tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) door de fractie van JA21 die ongerust was over de gevolgen van het aanbod en benieuwd naar de reactie van de overige fracties.

Aanbod frisse benadering
Fractievoorzitter van het CDA, Bart van Dekken, vond het aanbod een mooie en frisse benadering, namelijk niet alleen iets vragen aan het Rijk maar ook een aanbod doen. “Samengevat komt het erop neer dat wij zowel de presentatie als de inhoud van het deltaplan Noord inspirerend en innovatief vinden. Een breed aanbod in plaats van een concrete vraag naar meer vanuit Den Haag.” In december 2020 werd door het CDA-Tweede Kamerlid Amhaouch een motie ingediend en aangenomen. Daarin werd de regering verzocht om samen met de regio een Deltaplan van en voor Noord-Nederland op te stellen om de bereikbaarheid en het wonen en werken in het Noorden te stimuleren, waarbij de Lelylijn een belangrijk onderdeel is. 

Woningbouwopgave en de samenhang met mobiliteit en economie
“Met de bouwstenen voor het Deltaplan hebben de Noordelijk partijen een ambitieus plan gepresenteerd dat een eerste stap naar het gezamenlijke Deltaplan zal vormen”, zegt Bart van Dekken. In de vergadering van Provinciale Staten van december 2020 is een motie aangenomen om in de noordelijke samenwerking en de gezamenlijke lobby richting het Rijk duidelijk te maken dat in elk te ontwikkelen scenario plaats moet zijn voor de Nedersaksenlijn en versnelling op bestaand spoor. “De regio heeft hierbij nagedacht over haar ambities en welke rol zij wenst te spelen in de woningbouwopgave en de samenhang met mobiliteit en economie die zij zien. Op basis van de bouwstenen van het Deltaplan gaan we als Rijk en regio samen verder werken. Drenthe is, samen met andere overheden in het Noorden, bereid om op deze manier iets te doen aan krimp en extra woningen.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.