05 december 2018

CDA-Statenfractie op bezoek bij OV-Bureau Drenthe Groningen

De CDA-Statenfractie bracht onlangs een werkbezoek aan het OV-Bureau Drenthe – Groningen om daar kennis te nemen van de ontwikkelingen bij het Publiek Vervoer. Onder 'publiek vervoer' vallen alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers gebruik van kunnen maken: de hubtaxi, buurtbus, lokaal vervoer en vervoer speciaal toegespitst op doelgroepen. Dit zijn bijvoorbeeld Wmo-pashouders, kinderen in het leerlingenvervoer en medewerkers van sociale werkplaatsen.

Directeur Jan Bos van Publiek Vervoer ontving de fractie en gaf een toelichting op de ontwikkeling die het publiek vervoer doormaakte. Vanaf april 2018 zijn de gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe samen met de vervoerders bezig om deze vormen van vervoer mogelijk te maken. De gemeenten gaan over prijs en beleid en het OV-Bureau ziet toe op de uitvoering. Hij was het eens met de zorg van het CDA dat sommige vormen van vervoer nog moeilijk te vinden zijn voor het publiek. “We werken hard om die vindbaarheid op onze site te verbeteren en hopen dat binnenkort goed geregeld te hebben”. Het CDA vindt dat voor de leefbaarheid in het algemeen maar ook zeker op het platteland alle vervoersstromen gemakkelijk voor de bewoners te bereiken moeten zijn. In het voorjaar zal er een evaluatie plaatsvinden op het publiek vervoer in Drenthe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.