15 november 2017

CDA stemt in met begroting 2018

“Vorige week, tijdens de begrotingsbehandeling in de Commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, sloot ik af met de opmerking dat het CDA dankbaar is voor de begroting 2018, voor een Drenthe waar ook volgende generaties trots zullen zijn en gelukkig kunnen wonen. Juist dáárom waren we tevreden met de beantwoording van het college rondom familie- en gezinsbedrijven.” Zo begon woordvoerder Siemen Vegter zijn bijdrage bij de behandeling van de begroting 2018 tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe.

Hij noemde daarbij de bedrijven die een sterke regionale binding hebben en die sterker uit de crisis zijn gekomen. Bedrijven die meer aan scholing, duurzaamheid en innovatie doen en goed zijn voor veel werkgelegenheid. De maatschappelijke betrokkenheid en de binding met lokale leveranciers en verenigingen is volgens hem groter waardoor zij bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie. “Er is een natuurlijke houding van overdragen naar de volgende generatie en bij die overdracht kan de familieband nu juist complicaties opleveren. Daar kunnen zij ondersteuning bij gebruiken. De initiatieven op dit punt in Gelderland en Overijssel verdienen daarom navolging en wij wachten de voorstellen van het college af over enige weken.” Gedeputeerde Henk Brink zegde toe binnenkort met plannen te komen.

Formule 1 races naar Drenthe
Over de eventuele komst van Formule 1 races naar het TT-circuit was Siemen Vegter duidelijk. “Fractiegenoot Bart van Dekken heeft vorige week schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de wenselijkheid van een haalbaarheidsonderzoek. We wachten de beantwoording van die vragen met belangstelling af. We willen namelijk stap voor stap het plan verkennen, dus eerst een onderzoek waardoor consequenties inzichtelijk worden en we kunnen zien wat er van de provincie verwacht wordt. Eerst plannen en dan geld is een gezegde dat ik hier al vaker heb gehoord. Nu al het College van GS op pad sturen om de races naar Drenthe te halen is wat de CDA-fractie betreft een stap te ver en om die reden zal mijn fractie de motie van de VVD dan ook niet steunen.” De VVD-fractie diende namelijk een motie in waarin het College van Gedeputeerde Staten werd gevraagd een lobby te starten om de Formule 1 races naar Drenthe te halen. Gedeputeerde Brink ontraadde de VVD om die motie in te dienen. “Het College wil zorgvuldig handelen en wij beantwoorden eerst de schriftelijke vragen van het CDA. Ook willen we de resultaten afwachten van het onderzoek dat het TT-circuit nu houdt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.