15 september 2021

CDA stemt in met lening aan MKB-Fonds Drenthe

De provincie Drenthe heeft een MKB-fonds waarmee kansrijke initiatieven in Drenthe kunnen worden gefinancierd. Hiermee stimuleert de provincie groeiende ondernemingen bij het realiseren van innovatieve projecten. De leningen en financieringen van het MKB-fonds Drenthe hebben de afgelopen jaren al voor ruim 400 extra arbeidsplaatsen gezorgd. Het College van Gedeputeerde Staten heeft nu het voornemen een lening van tien miljoen euro beschikbaar te stellen aan het MKB-fonds Drenthe waardoor dit fonds op eigen benen kan staan met een nog grotere som uitgezette leningen. Ter ondersteuning van de gevraagde lening zijn twee evaluaties van het fonds uitgevoerd. 

Het MKB doet er toe
De voorzitter van de CDA-Statenfractie Bart van Dekken betoogde dat voor de CDA-Statenfractie het MKB ertoe doet. “Dat was en zal altijd zo zijn. Ook wij zien dat door Corona er veel is veranderd en dat met name investeringsprojecten her en der onder druk kwamen. Wanneer je letterlijk met je familiebedrijf probeert te overleven dan is er veel meer steun nodig op zowel materieel als bestuurlijk gebied. We zien echter ook dat Corona soms andere effecten heeft veroorzaakt dan wij aanvankelijk dachten.  Andere vormen van detailhandel zoals webwinkels en het thuisbezorgen van producten ontstonden en versterkten hun marktpositie. Dat doet allemaal niet af dat wij als CDA altijd op de bres zullen staan voor ons MKB. Wij stonden ook daarom al bij aanvang sterk positief in de waardering voor een MKB-fonds die recht kan doen aan maatwerk rondom risicofinanciering voor het MKB. Met deze concrete leningen aan het MKB-fonds in Drenthe staan we, ook door de revolverende werking, nog sterker in de stand van goede hulp geven aan ons MKB en de banen die daarmee gemoeid zijn. De afgelopen tijd is onvoldoende gebruik gemaakt van het MKB-fonds, vermoedelijk als gevolg van de Corona. Maar we moeten een zekere onderbesteding voorkomen en daarom de doelgroepen en toekenning nog meer versterken. Dus wat gaan we nu nog preciezer doen vanuit dit goede fonds.” Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Brink gaf aan dit ‘scherp in de gaten te houden’. 
In de vergadering van Provinciale Staten van 29 september 2021 zal besluitvorming plaatsvinden over de aanvraag.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.