22 april 2021

CDA: Steun voor waterstofprojecten en slimme energiesystemen

In de EnergieTransitieAgenda 2020-2023 staat dat voor Drenthe een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem bestaat uit een mix van verschillende energiebronnen. De overgang van fossiel naar hernieuwbaar leidt tot grote veranderingen in de energie-infrastructuur. Het gebruik van waterstof als energiedrager gaat een grote rol spelen in de verduurzaming van Nederland maar de markt heeft ondersteuning nodig bij de realisatie van de daarvoor benodigde innovatieve technieken. Het College van Gedeputeerde Staten in Drenthe wil de komende jaren geld beschikbaar stellen vanuit de Investeringsagenda om de innovatie te stimuleren van slimme energiesystemen. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om hiervoor een bedrag van 2.755.000 euro beschikbaar te stellen waarvan 1 miljoen euro voor de ondersteuning van slimme Energiesystemen en het resterende bedrag voor Waterstofprojecten. 

In de Statencommissie Omgevingsbeleid werd over het voorstel gedebatteerd. Klaas Neutel is commissielid en woordvoerder energie voor het CDA. Hij stelde dat op dit moment blijkbaar niemand goed kan inschatten hoeveel subsidie er nodig zal zijn om de waterstofeconomie gestalte te geven. “Niemand kan inschatten wanneer het bedrijfsleven de kinderziektes heeft overwonnen en zelfstandig kan investeren in waterstof. Bij de subsidie voor de waterstoffabriek in Emmen was het CDA gereserveerd om een bedrijf met miljardenwinst toch subsidie te geven. We hebben meerdere malen geconstateerd dat redelijk kleinschalige initiatieven voor hernieuwbare energie stuk liepen op capaciteitsproblemen op het net. We weten dat dit funest is voor wat wij graag willen, namelijk: participatie en acceptatie. Daarom is het goed dat initiatieven voor oplossen van de capaciteitsproblemen op het net, zoals waterstof en slimme energiesystemen, worden gestimuleerd door de provincie. Het CDA steunt dit voorstel dan ook van harte.”

Juist bedoeld voor kleine projecten
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 21 april 2021 stond het onderwerp ter besluitvorming op de agenda. Voor het CDA is Statenlid Eline Vedder woordvoerder in Provinciale Staten en zij herhaalde de steun die eerder in de commissie was gegeven. Wel herhaalde zij de zorg van het CDA om de geformuleerde doelgroepen in het Statenvoorstel, zijnde SDE+ toegekende projecten. “Vallen nu kleinschalige en/of coöperatieve  projecten die niet aan een SDE+ toekenning konden komen, juist vanwége deze netcongestieproblemen, buiten deze regeling?”, zo vroeg zij aan verantwoordelijk gedeputeerde Stelpstra. Als voorbeeld gaf zij het initiatief in Nijeveen van ‘zon op grote daken’ dat gestaakt werd omdat er geen ruimte op het elektriciteitsnet is om de opgewekte stroom te transporteren. De gedeputeerde benadrukte dat de grootschalige zonne- en windparken uitgesloten zijn van de regeling en het juist gaat om de kleinere en coöperatieve initiatieven zoals in Nijeveen die Eline Vedder eerder als voorbeeld noemde. Het voorstel werd aangenomen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.