29 september 2021

CDA steunt aandacht voor Drentse veteranen

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten, gehouden op woensdag 29 september 2021, werd op initiatief van JA21, mede ingediend door een aantal andere partijen waaronder het CDA, een motie ingediend waarin het College van Gedeputeerde Staten werd verzocht om samen met de Drentse gemeenten te gaan onderzoeken of er een blijk van waardering kan worden geschonken aan alle Drentse veteranen.

De reden hiervoor is dat de landelijke Veteranen dag en de Drentse Veteranen dag dit jaar niet zijn doorgegaan wegens Corona evenals de speciale viering van 75 jaar vrijheid. Hiermee willen de indieners van de motie tot uiting brengen dat Veteranen een speciale plek innemen in Drenthe, het belangrijk is veteranen jaarlijks te bedanken voor hun inzet voor onze gezamenlijke vrede en veiligheid en willen benadrukken dat de inzet van militairen, nu en in het verleden, onze dankbaarheid verdient. Voorzitter van de CDA-fractie Bart van Dekken betoogde dat militairen die namens ons land voor vrede en veiligheid zijn ingezet zowel maatschappelijke als politieke waardering verdienen. “Zij moeten voor duizend procent kunnen rekenen op onze steun. Ik wil daarnaast een oproep doen om alle stakeholders bij defensie hierbij te betrekken omdat is gebleken dat nazorg voor veteranen niet altijd optimaal is geweest.” De ingediende motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.