27 februari 2019

CDA steunt financieel de voortgang snel internet in (Noord-West) Drenthe

Het is de ambitie van de provincie om in het voorjaar van 2019 breedbandinternet beschikbaar te hebben in gebieden in Drenthe waar geen aansluiting is op snel internet en waar vanuit de markt de komende drie jaren ook geen initiatieven worden verwacht om dit mogelijk te maken.

In het buitengebied van de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen is het bewonersinitiatief Stichting Drents Glasvezel Collectief (DGC) actief. DGC heeft aangegeven niet zelf de daadwerkelijke aanleg en exploitatie van het netwerk op zich te willen nemen vanwege de inhoudelijke complexiteit en het te dragen risico. Er is nu een marktpartij bereid gevonden hen te ontzorgen en een breedbandnetwerk aan te leggen in het betreffende gebied.

Deze marktpartij, Glasvezel Buitenaf/ RE-NET BV (100% dochter van NV Rendo), heeft een plan gemaakt dat een investering vraagt van 18 miljoen euro om in totaal 8626 adressen aan te sluiten. Voor dit plan ontbreekt nog 2 miljoen euro en de gemeenten en de provincie wordt gevraagd om dit ontbrekende bedrag te financieren. Aan Provinciale Staten wordt nu gevraagd om 500.000 euro beschikbaar te stellen om deze aansluitingen mogelijk te maken.

Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) verdedigde met verve dit voorstel van Gedeputeerde Staten tijdens de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie. “Inwoners moeten in alle opzichten mee kunnen doen in deze samenleving en ook voor bedrijven is snel internet van groot economisch belang.”
Woordvoerder van de CDA-Statenfractie Bart van Dekken was duidelijk in de opvatting van het CDA. “Het belang van draagvlak om de aansluiting met de bewonersinitiatieven, de betrokken gemeenten en de juiste marktpartijen te behouden, is groot. Snel internet voor iedereen betekent dat geen uitzonderingen worden gemaakt bij de aansluitingen. Voor alle Drentse inwoners, de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven blijft deze belangrijke voorziening essentieel.” In de vergadering van Provinciale Staten van 13 maart a.s. wordt het definitieve besluit genomen voor het verlenen van de subsidie.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.