22 april 2021

CDA steunt Groenfonds om zo lokaal eigenaarschap te versterken

Drenthe heeft een grote opgave voor het opwekken van duurzame energie in de vorm van zonne-energie op land en daken en windenergie. Draagvlak en een eerlijke verdeling van lusten en lasten is voor Drenthe van groot belang. Meer lokaal eigenaarschap en evenwichtige eigendomsverdeling wordt nagestreefd en de vorming van lokale energie coöperaties kan daarbij helpend zijn. Nu blijkt in de praktijk dat de coöperaties problemen hebben om na de oprichting de aanloopkosten te financieren en om voldoende kennis en kunde te mobiliseren. Daarom heeft het College van Gedeputeerde Staten een voorstel gemaakt om een fonds in te stellen waar een bedrag van 1,2 miljoen euro beschikbaar komt in de vorm van leningen om zo die energie coöperaties te versterken. Het Rijk stelt hetzelfde bedrag beschikbaar.

Het voorstel werd besproken tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid. Namens de CDA-fractie is commissielid Klaas Neutel woordvoerder energie. Volgens hem helpt deze subsidie in het streven naar vijftig procent lokaal eigenaarschap. “Het sluit ook aan bij CDA-verkiezingsprogramma waarin participatie en mede-eigenaarschap bepleit worden en het versterkt de regionale economie.”
Het voorstel is volgens Neutel niet op alle punten even duidelijk. Zo wilde hij weten wat er gebeurt als er meer belangstelling is dan er geld in het fonds zit. “Hoe wordt de keuze gemaakt wie wel en wie niet van het fonds kan profiteren. In het voorstel wordt namelijk gemeld dat er een enorme groei zit in de energiecorporaties, dus de gedachte dat het geld snel op is, is niet irreëel.”

Verantwoordelijk gedeputeerde Stelpstra gaf als reactie dat coöperaties er snel bij moeten zijn want als het fonds leeg is kan er niet meer aan de vraag voldaan worden. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 21 april 2021 is het voorstel aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.