28 maart 2018

CDA steunt toch motie verkrijgbaarheid medicinale cannabis

De fractie Sterk Lokaal in Provinciale Staten van Drenthe diende een motie in over de beschikbaarheid van medicinale cannabis. Die is in Drenthe zeer beperkt terwijl er patiënten zijn die daar behoefte aan hebben.  De beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van medicinale cannabis voor patiënten moet verbeterd worden en elke provincie moet ten minste een uitgiftepunt hebben. De motie riep het College van Gedeputeerde Staten op om aan de regering en de Tweede Kamer deze opvatting  mee te delen en zich in te spannen voor een landelijke regeling met provinciale dekking.

Aanvankelijk aarzelingen
Het CDA-fractie had aanvankelijk aarzelingen bij dit onderwerp op het gebied van rechtshandhaving en  de strafbaarstelling maar CDA-Statenlid  Bart van Dekken gaf aan dat de CDA-fractie deze motie volop gaat steunen. Mede aanleiding voor deze steun is het plan van het kabinet om in tien gemeenten gereguleerde wietteelt te gaan doen wat volgens van Dekken nodig is in verband met de dilemma’s op het terrein van het gedoogbeleid en het beleid inzake coffeeshops. Bart van Dekken: “Medicinale wiet blijkt voor veel patiënten met chronische pijn en soms ernstige aandoeningen toch goed te helpen, het is daarom onder doktersrecept verkrijgbaar. De kosten zijn soms declarabel maar veelal niet. Daarmee komt ook voor de inwoners in Drenthe het belang om deze laagdrempelige pijnbestrijding beter te reguleren en te organiseren. Het beschikbaar stellen van medicinale wietolie hoort daar absoluut bij, zij het dat de verstrekking onder gecontroleerde voorwaarden moet geschieden. We moeten dit thema daarmee ook uit de wat smoezelige hoek van verdachtmakingen rondom druggebruik halen. Maar het openen van een provinciaal punt gaat voor het CDA niet ver genoeg. Een aantal deelnemende apotheken, bijvoorbeeld in de stedelijk gebieden in Drenthe, zou ook een uitwerking mogen zijn.” Met deze opvatting was het CDA de eerdere aarzelingen dus voorbij en ziet zij hier een mogelijkheid om mensen die chronische pijn ervaren beter te helpen. 
De motie werd met ruime meerderheid aangenomen, namelijk 31 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.