18 september 2019

CDA steunt wijziging verordening subsidies

De Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2Ol4-2020 (Verordening POP3- subsidies provincie Drenthe) is de basis om POP3-subsidies te kunnen verstrekken. Het POP3 is onderdeel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en erop gericht om de duurzame ontwikkeling van het platteland en van de landbouw in het bijzonder, een krachtige impuls te geven en daarmee stimuleert het direct de economie en werkgelegenheid op het platteland. De wijziging gaat over het verstrekken van een subsidie ten behoeve van innovatieontwikkeling biodiversiteit en vergroening in de Veenkoloniën.  

Landbouw doet er volgens CDA-woordvoerder Eline Vedder toe. “Het CDA vindt het belangrijk dat economisch gezonde bedrijven gezond voedsel produceren en bijdragen aan een gezonde leefomgeving. En in dit huis, maar ook in alle andere politieke huizen, weten we vaak precies hoe dat moet. Hoe dat eruit zou moeten zien. Waar we veel minder vaak bij stil staan, is waar de boeren en boerinnen die zich voor deze toekomst inzetten, dan uiteindelijk tegenaan lopen. De voorbeelden zijn talloos, maar twee ervan komen bij elkaar in dit voorstel. Ten eerste het feit dat de invloed van een individuele boer op zijn inkomsten vaak minimaal is. En dat wijzigingen in bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een grote impact hebben op zowel het individuele agrarische bedrijf als ook op het hele gebied, terwijl deze wijzigingen buiten de invloedssfeer van de boer of boerin ligt. Deze wijziging maakt het mogelijk dat geld wat is weggevloeid uit de Veenkoloniën door de wijzigingen in het GLB in de zetmeelsector deels weer in het gebied landen en zo de economische draagkracht van dit gebied versterkt. Belangrijk voor een duurzaam en toekomstbestendig platteland. Ten tweede lopen grassroots initiatieven regelmatig tegen de randen van regelingen aan. In dit geval zijn de agrarische collectieven die duurzaamheids- en biodiversiteitsprojecten van de grond willen krijgen in de Veenkoloniën, nu financieel niet draagkrachtig genoeg om in aanmerking te komen voor een POP3-subsidie. Met de voorgestelde wijziging wordt dit wél mogelijk gemaakt en daarmee zetten we de mensen die daadwerkelijk met hun laarzen in de klei staan in hun kracht. Het CDA juicht dit van harte toe.

Wij zullen dan ook instemmen met dit voorstel, en kijken met belangstelling naar de ontwikkelingen in de Veenkoloniën. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.