17 april 2019

CDA verder in de formatie voor een nieuw College in Drenthe

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten in Drenthe gaf fractieleider Cees Bijl van de PvdA-Statenfractie een toelichting op het informatieproces. Informateur Roelie Goettsch heeft gerapporteerd over dat informatieproces waarbij met de twaalf Statenfracties is gesproken. Op veel onderwerpen konden fracties elkaar vinden maar op enkele belangrijke punten ook niet. Zij   adviseerde na die gesprekken de PvdA-fractie om over een collegeprogramma te gaan overleggen met VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie.

Henk Jumelet heeft samen met Bart van Dekken namens de CDA-Statenfractie de informatiegesprekken gevoerd. Tijdens zijn bijdrage in het debat in Provinciale Staten bedankte Henk Jumelet de informateur voor de wijze waarop de gesprekken gevoerd zijn en de daarbij in acht genomen zorgvuldigheid. “Het is goed dat alle gesprekken openbaar gemaakt zijn en zodat de inwoners van Drenthe kunnen lezen waar de gesprekken over gingen en de standpunten kunnen zien van de fracties.” Hij kon zich vinden in het advies van de informateur om te trachten een college te vormen met PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Als aandachtspunt noemde hij dat het CDA gaat voor een Collegeprogramma op hoofdlijnen zodat er voldoende ruimte overblijft voor alle andere fracties om hun inbreng te hebben. “Constructief overleg en samenwerking met andere partijen zijn onze uitgangspunten. Dat vinden wij belangrijk voor het vertrouwen van mensen en het aanzien van de politiek in Drenthe”, besloot Henk Jumelet zijn bijdrage.

Aan het eind van het debat maakte Cees Bijl bekend dat de burgemeester van Noordenveld, Klaas Smid, bereid is gevonden om bij de formatiebesprekingen als gespreksleider op te treden. Donderdag 18 april zullen die formatiebesprekingen starten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.